Politechnika Warszawska - strona 698

Sądownictwa w UE - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: organizacja europejskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości, powstanie Trybunału Sprawiedliwości, skład i struktura, kompetencje...

Drgania własne - obliczenie częstości - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

! "#$%&' ()*( ! ! " # ! # # ! $ ! # # ! # $ % # ! & # ' ! # ( ) * ! % $ #$ # ! ! # # % ! # !# + $ ! !# , - & ( # !) # ! . / 0 # # # ! # # # $ # ) & ! ! # !( # . ! /$ ( #) % ! ! , -$ # # # ( )$ # ...

System finansowy państwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: system finansowy państwa, podmioty systemu finansowego, budżet i polityka fiskalna, budżet państwa, podatki...

Wywieranie wpływu na ludzi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Serwin-Jakubowska
 • Podstawy psychologii społecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: narzędzia wywierania wpływu, utrwalone wzorce reakcji, reguła uproszczonej oceny szans, reagowanie kontrolne, reguła wzajemności...

Cykle koniunkturalne - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: klasyczny cykl koniunkturalny, podział cyklu, 4 fazy cyklu, faza depresji, faza ożywienia, faza rozkwitu...

Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 287

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój gospodarczy (ekonomiczny), rozwój społeczny, jakość życia, sposoby mierzenia rozwoju społeczno-gospodarczego...

Inflacja - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: definicja inflacji, sposoby mierzenia inflacji, wzór inflacji, inflacja popytowa, metody ograniczania, inflacja kosztowa...

Centralizacja i decentralizacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Centralizacja i decentralizacja - charakterystyka. Centralizacja to hierarchiczne podporządkowanie organów niższego stopnia organom stopnia wyższego. Decentralizacja to brak hierarchicznego podporządkowania. ...