Politechnika Warszawska - strona 689

Prawo Wiena - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Prawo Wiena - Ze wzrostem temperatury maximum promieniowania przesuwa się w stronę fal krótszych λmax = b/T b - stała ...

Promieniowanie cieplne - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Promieniowanie cieplne.  Rozkład Plancka Promieniowanie cieplne - promieniowanie elektromagnetyczne o widmie ciągłym, emitowane przez każde ciało mające temperaturę wyższą od zera bezwzględnego Rozkład Plancka - ...

Skrócenie Lorentza - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Skrócenie Lorentza: Ciało poruszające się z dużą prędkością ulega skróceniu w kierunku ruchu l = l0/γ = l0√[1-(v2/c2)] ...

Strumień pola elektrycznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Strumień pola elektrycznego - Liczba linii sił pola przechodzących przez powierzchnię Poprzeczną - Φ=E*S Nie poprzeczną - Φ=E*Scosα6 ...

Układy inercjalne - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 294

Układy inercjalne: Wybrany układ odniesienia Układy nieruchomy Układy poruszające się ruchem postępowym prostoliniowym ze stałą prędkością ...

Eksploatacja środków transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja środków transportu
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1533

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: eksploatacja środków transportu, przegląd paliw stosowanych w środkach transportu, paliwo – definicja i klasyfikacja, zalety i wady LPG ...

Eksploatacja środków transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja środków transportu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Eksploatacja środków transportu, Liczba pojazdów przypadająca na 1 km dróg, Fazy istnienia i jakości obiektów technicznych, Kryteria doboru samochodudo warunków eksploatacji...

Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny pojazdu

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja środków transportu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

Notatek porusza między innymi takie zagadnienia jak: Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny pojazdu, Warunki drogowe Współczynnik oporu toczenia dla różnych nawierzchni, Liczność użycia wybranych zespołów pojazdu dla różnych nawierzchni ...

Wprowadzenie do eksploatacji

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja środków transportu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1274

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Wprowadzenie do eksploatacji, Fazy istnienia obiektów technicznych, Podział eksploatacji obiektów technicznych, Podział procesu eksploatacji...