Politechnika Warszawska - strona 688

Transport wodny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

Transport wodny: żegluga śródlądowa i transport morski Ogólna charakterystyka (wady i zalety) transportu morskiego i żeglugi śródlądowej Charakterystyka przewozów pasażerskich i towarowych transportem wodnym Infrastruktura transportu wodnego Suprastruktura transportu wodnego ...

Kontrast jaskrawości - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 336

Kontrast jaskrawości - k W znaczeniu subiektywnym kontrast oznacza subiektywne oszacowanie różnicy w wyglądzie dwu części pola widzenia, oglądanych równocześnie lub kolejno. ...

Definicja wyrobów proekologicznych - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Definicja wyrobów proekologicznych. Wyrób proekologiczny to taki: którego wytwarzanie nie wiąże się z negatywnymi wpływami na środowisko, którego eksploatacja nie obciąża środowiska i który nie powoduje zanieczyszczenia środowiska po zakończeniu eksploatacji. ...

Systemowe otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Systemowe otoczenie przedsiębiorstwa. Otoczenie ekonomiczne Otoczenie polit-prawne Otoczenie techniczne Otoczenie społ-kulturalne SYSTEM PRZEDSIĘBIORSTWO strumień energetyczny strumień materialny ...

Kryterium całkowe zbieżności szeregów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Sobczyk
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

Kryterium całkowe zbieżności szeregów Szeregi funkcyjne i potęgowe - środek - promień zbieżności - przedział zbieżności przedział zb. + ew. końce przedziału - obszar zbieżności ...

Szeregi Fouriera - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Sobczyk
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Szeregi Fouriera parzysta (symetryczna względem osi OY) nieparzysta (symetryczna względem punktu 00) funkcję określoną na możemy rozwijać zarówna w szeregi sinusów jak i cosinusów ...

Dipol elektryczny - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Dipol elektryczny. Elektryczny moment dipolowy. Dipol elektryczny w jednorodnym  polu elektrycznym Dipol - zespół 2 blisko siebie położonych ładunków elektrycznych Elektryczny moment dipolowy - pe = q*a ...

Gęstość liniowa - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Gęstość liniowa, powierzchniowa i objętościowa ładunku Gęstość Liniowa - ρ = Q/V Gęstość Powierzchniowa - δ = Q/S Gęstość Objętościowa - λ=Q/L ...

Odległości w astronomii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Odległości w astronomii (rok świetlny) Rok świetlny - jednostka długości w stosowana w astronomii. Odległość, którą światło przebiega w próżni w ciągu roku; 1 rok świetlny = 9,46 ∙ 10 12 km = 0,307 pc ...