Politechnika Warszawska - strona 684

Chemia fizyczna - wykład - reakcja otrzymywania butadienu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 231

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: reakcja otrzymywania butadienu, równanie Michaelisa-Mentena, mechanizm reakcji katalizowanej przez jod, siła elektromotoryczna ogniwa, reakcja chemiczna na kontakcie....

Chemia fizyczna - egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wzór na szybkość reakcji, kinetyka reakcji, faza stała, trzy typowe krzywe kinetyczne, szybkość rozkładu barwnika. ...

Chemia fizyczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: równanie kinetyczne dla łańcuchowej reakcji Christiansena, reakcja pierwszego rzędu, okres połowicznej przemiany, r...

Procesy ciągłe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: obliczanie kolumn destylacyjnych wypełnionych, metoda HTU, metoda półek teoretycznych, prędkość molowa przepływu pary, ciśnie...

Władztwo administracyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

Władztwo administracyjne - pojęcie, zasady stosowania władztwa. Stosowanie przymusu w celu realizacji aktów prawnych; jednostronne kształtowanie sytuacji prawnej podmiotu administrowanego przez wydawanie aktów prawnych. ...

Władztwo zakładowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Władztwo zakładowe. Władztwo stanowi podstawę do wydawania przez organy zakładu aktów normatywnych generalnych i indywidualnych, kierowanych do użytkowników zakładu, jak również stanowi podstawę do stosowania sankcji dyscyplinarnych. ...