Politechnika Warszawska - strona 680

Fundamentowanie studni

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

FUNDAMENTOWANIE NA STUDNIACH Są stosowane na podobnych warunkach jak fund na palach. jedynie głębokość zalegania warstwy gruntu nośnego nie powinna przekraczać 15m Najczęściej nie przekracza 8-10m Studnie mogą być murowane, betonowe, lub Żelbetowe. ...

Nawierzchnia pochylni

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Nawierzchnia pochylni powinna być szorstka , karbowana płaszczyzny ruchu dla osób niepełnosprawnych. powinna być min. 1,20 m, krawężniki min 0,07 m i obustronne poręcze. ...

Postać zespolona transmitancji widmowej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Postać zespolona transmitancji widmowej: Postać zespolona transmitancji widmowej jako suma składników: rzeczywistego i urojonego: Postać wykładnicza transmitancji widmowej: Postać transmitancji widmowej w zapisie symbolicznym (sygnały...

Wymagania dla układów automatycznej regulacji - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 133

Wymagania dla układów automatycznej regulacji. Wymagania stawiane układom automatycznej regulacji to: dokładność regulacji, stabilność regulacji, wymagania odnoszące się do wskaźników jakości regulacji. ...

Zadanie ze sterowalności - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 315

Zadanie ze sterowalności Dana jest struktura regulatora o określonych transmitancjach, jak na rysunku. Dokonać syntezę układu i wyprowadzić równania stanu i wyjścia. ...

Regulacja - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Pytania Regulacja Rodzaje regulacji: podział Identyfikacja obiektu regulacji - dzieli się na 2 części - identyfikacja części statycznej I 5. Uchyb zastosowanie ...

Algorytm sterowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Algorytm sterowania Algorytm sterowania: uporządkowany zbiór poleceń opisujący sposób sterowania ruchem na skrzyżowaniu z sygnalizacja akomodacyjna lub acykliczna w zależności od sytuacji; ...

Typy bloków algorytmów sterowania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 238

Typy bloków algorytmów sterowania: Blok stanu: Blok decyzyjny: występują warunki czasowe i logiczne; Pętla czasowa: realizowana do chwili, w której warunek czasowy nie jest spełniony; krok 1s; ...

Warunki zakończenia sygnału zielonego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Warunki zakończenia sygnału zielonego: - zarejestrowanie zapotrzebowania w fazie konfliktowej; - odstęp między pojazdami większy od przedłużenia jednostkowego; - długość zielonego osiąga zadane maksimum; ...

DTE i DCE - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Co to jest DTE i DCE? DTE - Data Terminal Equipment, końcowe urządzenie dla przesyłanej informacji. DCE - Data Communication Equipment, urządzenie pośredniczące między DTE a