Politechnika Warszawska - strona 678

Model stanu nawierzchni

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Model stanu nawierzchni Model ten jest najistotniejszym z modeli PMS. Opisuje on stan eksploatacyjny nawierzchni poprzez wskaźniki stanu: - równość podłużna, - głębokość kolein, - współczynnik przyczepności, - wskaźniki uszkodzeń powierzchniow...

Transport lotniczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Transport lotniczy wady: - ograniczona ładowność - duża emisja hałasu, - duże koszt taboru i utrzymania zalety: - szybkie przemieszczanie na duże odległości - niskie koszty (biletów) podróży ...

Oględziny zewnętrzne ogumienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Oględziny zewnętrzne ogumienia wybrzuszenia na boku, wybrzuszenia na czole, ubytki gumy w czole bieżnika, mechaniczne uszkodzenie stopki, wystający na zewnątrz kord ...

Podstawowe symptomy diagnostyczne zużycia granicznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Podstawowe symptomy diagnostyczne zużycia granicznego: efektywność pracy; opory (straty) wewnętrzne; szczelność; stan cieplny; poziom drgań; stan materiałów eksploatacyjnych; wielkości geometryczne. ...

Przyspieszone zużywanie sił występuje

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Przyśpieszone zużywanie się występuje: w procesie docierania wskutek niewłaściwej eksploatacji po przekroczeniu zużycia granicznego wskutek niespełnienia warunków technicznych montażu lub właściwości części. ...

Zadania układu chłodzenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Zadania układu chłodzenia: - utrzymywanie pracy silnika przy odpowiedniej temp - zapewnienie możliwie szybkiego wzrostu temp pracy silnika po jego uruchomieniu - umożliwienie zasilania instalacji cieplnej ...

Konflikt statyczny

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

konflikt statyczny - występuje w miejscu krzyżowania się trajektorii strumienia gdy jeden strumień ma priorytet nad drugim konflikt dynamiczny - występuję gdy pozostaje kolejka, która uniemożliwia zjazd ze skrzyżowania konflikt eliminowany - jest to taki konflikt, który zostaje eliminowany przez

Procesy kolejowe w ruchu drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Procesy kolejowe w ruchu drogowym -wjazd na płatną autostradę -przewężenie dróg -punkt kolizji na skrzyżowaniach ulic -linie zatrzymań na skrzyżowaniach sterowanych ...

Warunki nakładane na potok ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Warunki nakładane na potok ruchu NP.: AP: ZP: Γi-1 - zbiór łuków wchodzących do i-tego węzła sieci, poprzedzający i-ty węzeł Γi - zbiór łuków wychodzących z i-tego węzła, ...