Politechnika Warszawska - strona 677

Wykład - wielkość prędkości

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

Która z prędkości, podróży czy odcinkowa jest większa? Kiedy będą równe? Ponieważ występuje zależność: prędkość odcinkowa jest większa, oprócz sytuacji, gdy pojazd porusza się ze stałą prędkością. Wtedy wariancja prędkości podróży = 0, a = . ...

Natężenie ruchu drogowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Ruch drogowy i miejski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 448

Natężenie Natężenie jest szczególną cechą ruchu drogowego. Podstawowe kryterium do podejmowania decyzji komunikacyjnych Analiza: - gdzie natężenie zostało zmierzone ? - jak długo to trwało ? Natężenie podlega wahaniom: - w przestrzeni - w czasie ...

Omówił podział przestrzeni powietrznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Omówić podział przestrzeni powietrznej. Podział przestrzeni powietrznej Polska przestrzeń powietrzna: Przestrzeń nad terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wodami terytorialnymi. Rzeczpospolita Polska ma całkowite i wyłączne z...

Strefa niebezpieczna DANGER AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Strefa niebezpieczna DANGER AREA przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą odbywać się, w opublikowanych okresach czasu, działania niebezpieczne dla lotów statków powietrznych. Przykładowa numeracja: EP D25 (Nowa Dę...

Zwiększenie bezpieczeństwa transportu lotniczego poprzez

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 140

Zwiększenie bezpieczeństwa transportu lotniczego poprzez: -Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego międzynarodowych przepisów i wymagań technicznych i operacyjnych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem ; -Licencjonowanie personelu lot...

Jakie znasz rodzaje detektorów pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 280

Jakie znasz rodzaje detektorów pojazdów (sklasyfikuj je wg fizycznej zasady działania) Reagujące na nacisk Akustyczne Magnetyczne Indukcyjne Promieniowania elektromagnetycznego (widzialnego, podczerwonego, mikrofalowego) Analiza zmian obrazu zarejestrowanego przez kamerę ...

Na czym polega interoperacyjność systemów ITS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Na czym polega interoperacyjność systemów ITS. Interoperacyjność oznacza zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów gospodarczych do wymiany danych oraz do wymiany informacji i wiedzy. ...