Politechnika Warszawska - strona 676

Statystyka - pytanie 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Co jest przedmiotem opisu w statystyce? Przedmiotem opisu w statystyce są populacje (czyli zbiorowości), traktowane jako wielość. Statystycy ustalają właściwości obiektów, z których składa się populacja i na tej podstawie orzekają, w jaki sposób rozpatrywana cecha przysługuje zbiorowości. ...

Statystyka - pytanie 32

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

32. Czemu służy współczynnik zmienności? Odp. Zilustruj przykładem. Współczynnik zmienności umożliwia porównanie zmienności populacji o różnym stopniu wielkości. miara bezwzględna zróżnicowania współczynnik zmienności = miara bez...

Statystyka - pytanie 33

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

33. Które momenty, centralne lub absolutne, statystyka wykorzystuje w opisie rozkładów? W statystyce wykorzystuje się, w opisie rozkładów oba momenty, ponieważ momenty absolutne dzielą się na momenty zwykłe i centralne, w których sumuje się

I zasada termodynamiki - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

I zasada termodynamiki I zasada termodynamiki(dla układu zamkniętego) Q= deltaU + La.Układ ciepła częsciowo akumuluje się w gazie podnosząc jego energie wewnętrzną, a część tego wkładu jest spożytkowana na wykonanie pracy wewnętrznej ...

Lotnictwo cywilne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Lotnictwo cywilne Wszystkie rodzaje lotnictwa z wyjątkiem lotnictwa państwowego: państwowych statków powietrznych, lotnisk państwowych wykorzystywanych wyłącznie do startów i lądowań państwowych statków powietrznych. ...

Port lotniczy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Port lotniczy Lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych. Lądowanie handlowe Lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia przewożonych odpłatnie: - pasażerów, - bagażu, - towarów, - poczty. ...

Kolejowe budowle inżynieryjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

KOLEJOWE BUDOWLE INŻYNIERYJNE Do kolejowych budowli inżynieryjnych zalicza się: - mosty - wiadukty - estakady - przepusty - mury oporowe - tunele liniowe - naziemne i podziemne przejśc...

Wzniesienie miarodajne - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Wzniesienie miarodajne Definicja Największe wzniesienie toru, po którym ruch pociągu może odbywać się z określoną prędkością. Wzór iR = 690/R [‰] gdzie: R - promień łuku poziomego ...

Grupy torów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Grupy torów Grupy torów liczone w projekcie: - przyperonowe - dla pociągów towarowych (mających planowy postój na stacji) - postojowe dla składów pociągów pasażerskich (do obsługi składów pociągów kończących/rozpoczynających bieg) ...

Prędkości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 546

Które z wartości oczekiwanych prędkości strumienia pojazdów w obserwacjach chwilowych czy lokalnych jest większa? Kiedy będą równe? Zgodnie ze wzorem większa jest wartość oczekiwana prędkości w obserwacji lokalnej (o ile nie może być ujemne !nie o ile tylko nie może być ujemne bo coś do 2 zawsze j...