Politechnika Warszawska - strona 674

Stały okres zamówienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Stały okres zamówienia: Zakładamy, że znamy rozkład przyszłego zapotrzebowania w czasie. Zamawiamy zapas na stałą liczbę okresów, ustaloną intuicyjnie. Jeżeli w kolejnym okresie nie występuje zapotrzebowanie, dostawa zostaje opóźniona (a wszystkie kolejne dostawy konsekwentnie opóźniamy). ...

VMI - definicja prowadzącego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

VMI- VENDOR MANAGED INVENTORY Do kogo adresowany jest VMI? Głównie do dużych firm produkcyjnych, a także do firm handlowych, które nie chcą mieć przedstawicielstwa i osobowości prawnej w Polsce, ale jednocześnie chcą prowadzić sprzedaż na polskim rynku. ...

Histogram jest stosowany do- definicja

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Histogram jest stosowany do: demonstracji danych liczbowych w formie graficznej łatwiej rozumianej niż tabela liczb, wykreślany w postaci słupków, pokazuje częstość pojawiania się jednego przedziału wartości w porównaniu z częstością pozostałych....

Księga jakości

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Księga jakości: Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać księgę jakości, która zawiera zakres systemu zarządzania jakością łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnieniem, udokumentowane procedury ustanowione dla systemu zarządzania jakością lub powołanie się na nie i op...

Mamy następujące rodzaje kontroli w SKJ odbiorczej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Bagiński
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Mamy następujące rodzaje kontroli w SKJ odbiorczej: normalna (zasadniczy rodzaj, powinna być stosowana zawsze do kontroli pierwszych partii danego wyrobu, stosowana tak długo, dopóki nie zaistnieją warunki dające podstawę do przejścia na kontrolę obostrzona lub ulgową), obostrzona, ulgowa ...

Etapy usprawniania pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

ETAPY USPRAWNIANIA PRACY -wstępna analiza stanu rzeczywistego -rejestracja stanu rzeczywistego do dalszych badań -krytyczna ocena, analiza i wnioski -projektowanie usprawnień (porównanie z dotychczasową metodą pracy) -wdrażanie usprawnień -utrzymanie usprawnień ...

Zadania badania metod pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

ZADANIA BADANIA METOD PRACY: -poprawa warunków pracy drogą pozacenową -poprawa wydajności pracy -obniżenie kosztów własnych produkcji przy jednoczesnym podnoszeniu zarobków pracowników -podnoszenie kwalifikacji pracowników, jakości pracy i polepszenie stosunków międzyludzkich ...

III. Podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

III. Podział: Stan rezerwy: a) Gorąca- w pełni obciążona b) Chłodna- element funkcjonuje, ale nie jest w pełni obciążony. c) Zimna- nie jest obciążona ...

Metody montażowe

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

METODY MONTAŻOWE 1. Montaż z całkowitą zamiennością elementów. 2. Montaż z częściową zamiennością elementów: Montaż z warunkową zamiennością elementów. Montaż z kompensacją Montaż z selekcją Montaż z indywidualnym dopasowaniem elementów ...

Nowe strategie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

NOWE STRATEGIE: Orientacje na nisze rynkowe Wielostronność Stabilizacja działań Orientacja „ na klienta” Obniżenie progów rentowności Strategia możliwości a nie trwałości wytworów Strategia reaktywności i spłaszczania struktur, struktury zadaniowe Delegacja uprawnień w dół i zarządzanie part...