Politechnika Warszawska - strona 673

Wyzwania zrównoważonego rozwoju

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Wyzwania zrównoważonego rozwoju: strefa/zadania: Humanistyczny - alternatywny styl życia i zaspakajania potrzeb ludzkich Ekonomiczna - proekologiczne zarządzanie środowiskiem i zasobami naturalnymi Techniczna - opracowanie proekologicznych technologii i udostępnienie ich środowisku Przyrodnicza ...

Zagrożenia środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Zagrożenia środowiska: globalne ocieplenie ubytek warstwy ozonowej zużycie zasobów surowcowych problem energetyczny zanieczyszczenie powietrza toksyczne substancje chemiczne zanieczyszczenie wód zmniejszenie jakości życia czynności zagrażające równowadze ekosystemu globalnemu inne ...

Zarys globalnego bilansu wodnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Zarys globalnego bilansu wodnego organizm ludzki zawiera 70% wody; obniżenie tej wartości o 20% powoduje zgon; uzupełnianie zapasu wody - przeciętnie 2dm3/dzień, a przy dużym wysiłku wzrasta 3-krotnie. ...

Zasadnicze cele

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Zasadnicze cele: formułowanie i wprowadzanie polityki środowiska, programu środowiska oraz systemu zarządzania środowiskiem w odniesieniu do stanowiska pracy; regularna ocena skuteczności tych narzędzi przez „mianowanych

Zasoby środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

ZASOBY ŚRODOWISKA: Zasoby wyczerpywalne Odnawialne (powietrze, woda, gleba, rośliny, zwierzęta, inne org.żywe) Nieodnawialne (przestrzeń, krajobraz, surowce mineralne, paliwa kopa...

Analiza portfelowa - Krytyczna analiza i ocena

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

Analiza portfelowa - proces twórczych poszukiwań w zagadnieniach trudnych a szczególnie takich, które mają długą tradycję lub do których istnienia bardzo się przyzwyczajono. Krytyczna analiza i ocena -najczęściej występuje jako metoda szczegółowa badania pracy, służącej do poszukiwania, oceny i opty...

Kanał kontraktowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 280

Kanał kontraktowy - koordynacja działalności uczestników kanału wynika z umów zawartych między tymi uczestnikami (franchising, patronactwa, wyłączności sprzedaży itp.). Kanał korporacyjny (własny) - koordynacja działalności uczestników kanału wynika z posiadania przez jeden podmiot prawa własności ...

Kanał konwencjonalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 308

Kanał konwencjonalny (tradycyjny?) - uczestnicy kanału, działający na różnych szczeblach, nie są związani stałymi umowami, a ich zainteresowanie funkcjonowaniem całego kanału jest niewielkie; zawieranie transakcji między uczestnikami związane jest z dokonywaniem za każdym razem nowych uzgodnień; bra...

Kandydaci na zapas zabezpieczający - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 273

Kandydaci na zapas zabezpieczający: Pozycje przed punktem oddzielenia zlecenia Pozycje przed „ostrą górką” krzywej narastania kosztu Pozycje o dużych zakłóceniach dostępności Pozycje o dużych zakłóceniach jakości Oczekiwania klientów Pozycje kupowane o długim cyklu Pozycje produkowane o długi...

Stały cykl stała dostawa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Stały cykl stała dostawa- produkty o równomiernym popycie Połączony model poziomu zamawiania i stałego cyklu zamawiania stosuje się w odniesieniu do szczególnie wartościowych materiałów, pozycji zaliczonych, zgodnie z metodą ABC, do grupy A). Przewiduje on podwójne zabezpieczenie przed sytuacją wyc...