Politechnika Warszawska - strona 672

Wady odlewania w FW

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Wady odlewania w FW: niekiedy duży koszt urządzeń, oprzyrządowania i eksploatacji, małą uniwersalność urządzeń, zwiększenie skłonności do segregacji w odlewach, złożony charakter obsługi urządzeń do odlewania odśrodkowego, ograniczone wielkości odlewów. ...

Główne kierunki badań sozotechnicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Główne kierunki badań sozotechnicznych: ochrona i racjonalne wykorzystanie odnawialnych zasobów środowiska; oszczędna eksploatacja zasobów praktycznie nieodnawialnych; zapobieganie zagrożeniom powodujących degradację środowiska; techniczna ochrona walorów środowiskowych; rehabilitacja (chyba

Kolejne strategie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Kolejne strategie zarz. środ.: amerykański program 3E (Encouraging Enviromental Excellence); strategia czystszej produkcji (Cleaner Production); program „Odpowiedzialna troska” (Responsible Clear); system EMS (Enviromental Management System) program EMAS ...

Korzyści ekonomiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Korzyści ekonomiczne: - niższe użycie wody; Korzyści organizacyjno-marketingowe: - możliwość zademonstrowania: 1) realizacji polityki, 2) działań zgodnych z przepisami; - kontynuacji polityki środowiskowej i ciągłe ulepszanie; - poprawa wizerunku firmy; - spełnianie oczekiwań; - zachęcanie in...

Kryteria systematyki substancji niebezpiecznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 217

Kryteria systematyki substancji niebezpiecznych „Żółta Księga” : [6 klas] substancje eksplozyjne; s. wspomagające palenie (utleniacze); s. łatwopalne; s. trujące i niebezpieczne dla zdrowia; s. żrące i drażniące; s. promieniotwórcze. ...

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) - wartość średnia ważona, której oddziaływanie na pracownika w ciągu 8h pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w stanie jego zdrowia, oraz stanie zdrowia jego pokoleń. [mg/m3] [liczba włókien/cm3] ...

Pytania z EKWOŚ

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Pytania z EKWOŚ 1. Podstawowe wielkości urządzeń oczyszczających 2. Strategie ochrony środowiska 3. Parametry charakteryzujące powietrze 4. Zrównoważony rozwój w polityce UE 5. Środki zaradcze rozwiązywania konfliktów na płaszczyźnie ekologia-ekonomia ...

Systematyka urządzeń oczyszczających

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 301

Systematyka urządzeń oczyszczających: Ze względu na stan skupienia zanieczyszczeń: I - odpylacze - urządzenia do oddzielania z gazu rozdrobnionych zanieczyszczeń stałych - pyłu II - urządzenia do oddzielania kropelek cieczy - mgieł III - urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych ...

Według B. Commonera istnieją cztery prawa ekologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 217

Według B. Commonera istnieją cztery prawa ekologiczne: Każda rzecz jest powiązana ze wszystkimi innymi rzeczami Każda rzecz musi się gdzieś podziać Przyroda wiem najlepiej Nie istnieje coś takiego jak obiad za darmo CO2 2000 lata ...