Politechnika Warszawska - strona 671

TQC i TQM zajmuje się

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

TQC/TQM zajmuje się: • Zapewnienie jakości • Redukcja kosztów • Zapewnienie planowanej wielkości produkcji • Zapewnienie dostaw na czas • Bezpieczeństwo • Rozwój nowych produktów • Wzrost wydajności • Zarządzanie dostawcami ...

Wady JiT

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 434

Wady JiT: - Wysoki koszt wprowadzenia; - Długi czas wprowadzania w przedsiębiorstwie; - Poleganie na perfekcji dostawców oraz brak gotowości dostawców do współpracy w ramach JiT; - Niska odporność na zmienne zapotrzebowanie klientów; - Ograniczona elastyczność zmian produktów; - Zwiększenie st...

Wady systemu MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Wady systemu MRP: Potrzeba posiadania szczeg. info przed wdrożeniem MRP obejmuje: - zestawienia materiałów; - info o aktualnych zapasach; - zaległe zamówienia; - czas realizacji zamówienia.  Tworzenie olbrzymich ilości danych. ...

Wykresy Ishikawy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Wykresy Ishikawy- wykresy przyczyn i skutków- wykresy rybich ości. Narzędzie pozwalające na uszeregowanie przyczyn i pokazanie ich wzajemnej więzi. Można je stosować do badania problemów w różnych przekrojach oraz o różnych stopniach szczegółowości. Tradycyjnie są wykorzystywane do rozwiązywania pro...

Zalety, efekty wprowadzenia JiT

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Zalety/efekty wprowadzenia JiT: - skrócenie czasu potrzebnego do wykonywanych produktów; - wyższa produktywność; - lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń; - uproszczone planowanie; - zmniejszanie biurokracji; - poprawa jakości wytwarzanych produktów; - zaangażowanie pracowników w procesy prod...

Czynniki wpływające na właściwości mas formierskich

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Czynniki wpływające na właściwości mas formierskich. Kształt ziaren - im bardziej kuliste (wytrzymałość -, przepuszczalność +) Wielkość ziaren - im drobniejsze (wytrzymałość +, przepuszczalność -) Jednorodność ziaren (wytrzymałość -, przepuszczalność +) Zawartość lepiszcza - im więcej (wytrzymałość ...

Masa formierska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Masa formierska - osnowa (piasek kwarcowy 80-90%), materiał wiążący ziarna osnowy (lepiszcze iłowe np. bentonit sodowy 5-10%), woda(aktywuje lepiszcze w wyniku oddziaływania typu elektrostatycznego) + specjalne dodatki (pył węgla kamiennego - zmni...

Metoda Dietera

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Metoda Dietera. Korzyści: Założona stała grubość wytwarzanej formy skorupowej, jednoczesne dwustronne nagrzewanie masy (skrócenie czasu wytwarzania), 30% większa wytrzymałość dzięki zagęszczaniu masy formierskiej, oszczędność masy formierskiej. ...

Struktura odlewów żeliwnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Struktura odlewów żeliwnych Struktura odlewów żeliwnych zostaje ukształtowana w procesie krystalizacji przede wszystkim zaś w procesie krystalizacji eutektyki, którego wyniki określają trzy podstawowe czynniki zmienne: • stopień przechłodzenia względem równowagowej temp. krystalizacji, • liczba z...

W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia powietrza

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia powietrza i gazów z wnęki kokili w konstrukcji jej przewiduje się różnorodne elementy odpowietrzające: •rowki odpowietrzające frezowane na powierzch...