Politechnika Warszawska - strona 670

Metody kontroli

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Metody kontroli / sterowania- zatrzymanie maszyny / procesu w przypadku wystąpienia wady. Wadliwy element należy następnie poprawić (lub usunąć) i ponownie uruchomić maszynę. Zalety/Wady: - efektywność eliminacji wad - problem związany z zatrzymywaniem procesu produkcji i ponowne uruchamianie mas...

Metody ostrzegania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Metody ostrzegania- ostrzeganie operatora, że wystąpiła wada za pomocą alarmu dźwiękowego, świetlnego itp. Zalety/Wady: - jeżeli operator nie zareaguje na sygnał, wady ciągle będą powstawać. - metodę należy stosować wtedy, gdy nie możemy użyć pozostałych rozwiązań wstrzymywania produkcji. ...

Podział komórek produkcyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Podział komórek produkcyjnych: - powierzchnia produkcyjna - PP - powierzchnia pomocnicza - Pm - powierzchnia usługowa Pn - pow robocza Pr=Pp+Pm - pow przemysłowa P=Pr+Pu - pow zabudowy Pz - pow ogólna Po ...

Podział na dwie techniki poszukiwania pomysłów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Podział na dwie techniki poszukiwania pomysłów: • Tradycyjne- oparte na aktywności ludzkiego umysłu i wspierania go w procesie tworzeni i odkrywania • Nowoczesne- Z użyciem „maszyn liczących”, związane głownie z wykorzystaniem komputerów ...

Problemy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Problemy • Wyczerpanie się pomysłów grupy • Samoczynne zakończenie pracy • Wahania natężenia twórczego • Pewne pomysły powodują ukierunkowanie toku myślenia i twórczego poszukiwania w obszary, które nie są tematem sesji • Jeśli grupa nie jest odpowiednio sterowana potrzebne pomysły mogą nie po...

Proces planowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Proces planowania: - określenie celów planowania - dokonanie analizy sytuacji - opracowanie sekwencji działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów - opracowanie harmonogramu realizacji celów - podjęcie decyzji dotyczącej realizacji celów - realizacja planu - ocena wyników ...

Proces sterowania produkcją powinien zawierać

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Proces sterowania produkcją powinien zawierać: - planowanie - kontrolowanie - korygowanie Sterowanie przepływem produkcji obejmuje takie zagadnienia jak: - Przedmioty, z którymi się wiąże pojęcie struktury: konstrukcyjnej, technologicznej, planistyczno-ewidencyjnej - Komórki przepływu - Ilość...

Program produkcyjny ustala się następującymi metodami

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 294

Program produkcyjny ustala się następującymi metodami: - metodą algebry macierzowej - metodą graficzno-analityczną -inne Stanowisko robocze łączy w sobie trzy podstawowe elementy procesu pracy: - środki pracy - przedmioty pracy - siła robocza ...

Program produkcyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Program produkcyjny - rodzaj (asortyment) oraz ilość produkowanych wyrobów, zespołów, detali lub usług w określonym przedziale czasu (najczęściej roku). -Asortymentowy program produkcji -Ilościowy program produkcji Miary programu produkcyjnego: -

Różnice między japońskim a zachodnim podejściem do kontroli

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Różnice między japońskim a zachodnim podejściem do kontroli: Zachód: - relacje antagonistyczne (ciężkie porozumiewanie) - tylko posiadają wiedzę inżynierską; - tylko niektórzy zaangażowani - nie ma organizacji wspomagających TQM Japonia: - relacje są bliższe, bo są na podobnym poziomie - inż...