Politechnika Warszawska - strona 668

Ładunek elementarny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Ładunek elementarny. Ziarnistość ładunku Ładunek elementarny - najmniejszy ładunek elektryczny występujący samodzielnie w przyrodzie, równy 1,60277∙10-19 C Ziarnistość ładunku - ...

Ciało doskonale czarne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Ciało doskonale czarne - definicja i model Ciało doskonale czarne - modelowe ciało całkowicie pochłaniające padające na nie promieniowanie niezależnie od długości fali elektromagnetycznej, czyli mające

Dylatacja czasu w STW - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Dylatacja czasu w STW: w teorii względności efekt polegający bądź na opóźnianiu się zegara będącego w ruchu w stosunku do zegara spoczywającego w pewnym inercjalnym układzie odniesienia (kinematyczna dylatacja czasu), bądź na opóźnianiu się...

Prawo Biota - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Prawo Biota-Savarta - prawo określające wielkość i kierunek indukcji magnetycznej w dowolnym punkcie pola magnetycznego wytworzonego przez przewodnik z prądem elektrycznym dH = (J/4Π)*[(dl x r)/r3]; dB = μ0(J/4Π)*[(dl x r)/r3] ...

Prawo Coulomba - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Prawo Coulomba - jedno z podstawowych praw elektrostatyki, określające siłę F wzajemnego oddziaływania (odpychania lub przyciągania) dwóch punktowych ładunków elektrycznych q1 i q2, ...

Prawo Oersteda - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Prawo Oersteda (zastosowanie dla prostoliniowego przewodnika z prądem) ∫B*ds. = μ0J (J = ↓J1 - ↑J2);( J = ↑J1 + ↑J2);( J = ↓J1 + ↓J2) Dla próżni B = μ0H H - natężenie pola magnetycznego ...

Stożek świetlny - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Stożek świetlny - podział czasoprzestrzeni. Związek przyczynowo-skutkowy między dwoma zdarzeniami Podział Czasoprzestrzeni - 4 współrzędne określające zdarzenie: 3 współrzędne przestrzenne i czas Odwrócenie kolejności zdarzeń gdy nie są dwa zdarzenia powiązane przyczynowo. ...