Politechnika Warszawska - strona 667

Hartowność stali - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Hartowność stali Rozumie się zdolnośc do tworzenia struktury martenzytycznej, której twardość zależy od zawartości wegla. Hartowność natomiast zależy nie tylko od zawartości wegla i innych pierwiastków stopowych, ale też od wzrostu ziarna...

Poliaddycja - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Poliaddycja Reakcja, w której nie wydzielają się żadne produkty uboczne, jednak zmienia się nieznacznie wzajemny układ atomów w porównaniu z ich układem w monomerach. Najczęściej zmienia się...

Umocnienie - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Umocnienie. Stan zgniotu charakteryzuje się wzrostem własności wytrzyma-łościowych (granic sprężystości i plastyczności, wytrzymałości na roz-ciąganie, twardości itp.) oraz spadkiem własności plastycznych (wydłu-żenia, przewężenia, udarności). Ca...

Wyżarzanie normalizujące - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Wyżarzanie normalizujące Polega na nagrzaniu staliwa, wygrzaniu aż do osiągnięcia roztworu węgla w Fe gamma i studzeniu w spokojnym powietrzu. Celem jest otrzymanie jednorodnej i rozdrobnionej...

Fazy procesu transportowego z punktu widzenia organizatora - opracowan...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 287

Fazy procesu transportowego z punktu widzenia organizatora (spedytora) tego procesu. -koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczania -przygotowanie ładunku do przewozu -organizacja procesu przemieszczania -fizyczne przemieszczanie ładunku -obsługa procesu od strony prawno - finansowej -anal...

Współczynnik odbicia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Współczynnik odbicia - ρ Jest to stosunek strumienia świetlnego odbitego do strumienia świetlnego padającego na dana płaszczyznę. Wartość współczynnika odbicia zawiera się w przedziale od 0 do 1. Dla powierzchni białych wartość współ...

Piece stosowane przy produkcji stali - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

Piece stosowane przy produkcji stali. Konwertory Bessemera i Thomasa, piece martenowskie (metoda Siemensa-Martina), piece łukowe, reaktory naczyniowe (przechylne konwertory, metoda L-D), piece elektryczne. ...

Podział procesów metalurgicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 63
Wyświetleń: 427

Podział procesów metalurgicznych. pirometalurgia termiczny rozkład, redukcja (węglanem i CO, wodorem, metalami), elektroliza (soli stopionych i soli rozpuszczonych w wodzie) hydrometalurgia elektroliza (soli stopionych i soli rozpuszczony...

Procentowa zawartość czystego żelaza w rudach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Procentowa zawartość czystego żelaza w rudach żelaza. Aby można minerał uznać za rudę żelaza, powinien on zawierać co najmniej 25% Fe. Rudy bogate zawierają 50-17% Fe (magnetyt Fe3O4). Bogate są również rudy hematytowe (Fe2O3), zawierające 35-60%...

Skład strumienia materiałowego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Skład strumienia materiałowego, informacyjnego i energetycznego. Strumień materialny półwyroby, narzędzia, materiały eksploatacyjne, wyroby gotowe, odpady Strumień informacyjny informacje o przebiegu procesu produkcji, programy obróbkowe Strumień energetyczny zasilanie elektryczne, instalacje spr...