Politechnika Warszawska - strona 666

Decentralizacja i jej formy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Decentralizacja i jej formy. Decentralizacja dotyczy władzy ustawodawczej. Organ stopnia niższego posiada samodzielność (finansową, majątkową, organizacyjną), ma swoje kompetencje, budżet, własne lokale, ziemię, budynki, urządzenia, tworzy własny statut. Dwie postacie: 1. terytorialna: układ teryto...

Pojęcie prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Pojęcie prawa administracyjnego. Zespół norm, które regulują działalność, formy realizacji i struktury organizacyjne administracji państwowej jako części aparatu państwowego, a także zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nieunormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi ...

Rozporządzenia UE - cechy charakterystyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231

Rozporządzenia UE - cechy charakterystyczne. Rozporządzenia zawierają ogólną, abstrakcyjną regulację i są wiążące we wszystkich swych częściach. Są one ustawami UE i obowiązują bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Nie wymagają wewnątrzpańtwowego aktu transformacji. Są to akty pochodne...

Temperaturowa charakterystyka piknometru - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Temperatura /ºC Objętość piknometru /cm3 Masa napełnionego piknometru / g Masa substancji / g Gęstość substancji / g*cm3 25,0 9,2665 28,3809 9,2393 0,99707 30,0 9,2781 28,3795 9,2379 0,99567 35,0 9,2926 28,3790 9,2374 0,9940...

Zadania z kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jakub Gac
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

1) Był narysowany destylator periodyczny, trzeba było to opisać i jakie fizykochemiczne podstawy ma ta metoda 2) Rodzaje pomp (wymienić i narysować małe schemaciki) 3) 3 proste schematy krystalizatorów narysować 4) Narysuj cyklon, opisz metodę jego działania, co to jest sprawność frakcyjna ...

10 problemów ONZ - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Wymień 10 problemów jakie wg oceny ONZ zagrażają mieszkańcom na przełomie XX i XXI w. Sytuacja demograficzna Ubóstwo i nierówność Nadmierne wykorzystanie zasobów Zmiany klimatyczne Dziura ozonowa Zagrożone gatunki Ubytki lasów Dostęp do wody Erozja gleby Wyczerpywanie się łowisk na morzach i...

źródła finansowania inwestycji środowiskowych w Polsce - omówienie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Wymień znaczące źródła finansowania inwestycji środowiskowych w Polsce. środki własne przedsiębiorstw i gmin środki z budżetu centralnego środki z budżetów: województw, powiatów i gmin środki z zagranicy fundusze ekologiczne kredyty i pożyczki krajowe inne środki ...

Wiązary wieszarowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 749

1.4. Wiązary wieszarowe 1.4.1. Wiązary wieszarowe – jednowieszakowe 21 1.4.2. Wiązary wieszarowe – dwuwieszkowe 22 23 1.4.3. Wiązary wieszarowe – dwuwieszkowe ze Ğcianką kolankową 2. Wiązary dachów jednospadowych (pulpitowych) 2.1. Wiązary jĊtkowe 24 ...

Oświetlenie hali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

• Oświetlenie hali: - boczne:* niskie -krawędź dolna poniżej 1,5 m od posadzki *wysokie - krawędź dolna powyżej 1,5 m od posadzki - górne – świetliki w dachu o samodzielnej konstrukcji lub świetliki kopułkowe z tworzywa sztucznego - mieszan...

Sposób obliczania belki stropowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 315

Wybieramy rygiel z najwiĊkszą wartoĞcią momentu zginającego, przĊsáowego 6. Wyznaczenie ekstremalnych wartoĞci dla gáównych elementów ukáadu ramowego - kombinatoryka obciąĪeĔ 6.1 Obwiedni...