Politechnika Warszawska - strona 665

Metoda sił- Opis matematyczny układów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

4 ' # " # ( ( # ( 5 ' " " %& ' $ $ (& ) * $ !" * ' % " " "" 0 + ( 7" % " * ( ! % " 6 # " ! # % %* % % + 2 " ' " " " ! ( % % % " " " ! " $ % &qu...

Sztywność na skrócenie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

" * 3 &' ! "# $# # & " &' ) 4 & & * +, 5 " * 3 0 44 6 " 3 ) ) " * * +, 7 " * 3 & & * +, , & * +, 8 " * 3 & $ 3 + & " +5 + +5 + +8 " * +, 9 - $ - . $ / 0 ...

Współczynnik ścinania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

% ! ! % % $ % # % $ #$ %7& $ ! " % % ! ! $ #$ %%& % $ % % ! ! % % $ $ % % ! ! ! % % % $ $ % % ! ! ! % # % $ / $ ! ! # $ ! # " . ! # $ # " #$ %*& % & '("# ' ! ! " #$ %$& #$ %1& ' ...

Drgania własne pręta ściskanego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

= F , % F F , % F ) * % !"# "F$ ' * * * / 6 ( & ' !"# "5$ / #+ . ! $ !) $ * # 9 9 & # # # ! ! # & % # ) !"#$" /3"2#' % )" ($2."#'!& % . 3 7# + ) * 9 % 9 % % ( &, " - $&quo...

I Stan graniczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763

I Stan graniczny Obliczenia statyczne wg I stan granicznego Rodzaje I stanu granicznego: Wypieranie podłoża przez fundament. Osuwisko lub zsuw fundamentów. Przesunięcie w poziomie. Obciążenie obliczeniowe: Qr - wartość obliczeniowa obciążenia Qn - wartość charakterystyczna obciążenia γf - w...

Mieszanie wgłębne gruntu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

mieszanie wgłębne gruntu formowanie kolumn lub masywnych bloków w podłożu; spoiwo - najczęściej wapno i cement Gwoździowanie gruntu - dość tanie Zastosowanie goesyntetyków - wzmocnienie i odwodnienie Iniekcja - zastrzyki uzyskuje się wzmocnienie lub uszczelnienie gruntu przepuszczalność gruntu...

Model półprzestrzeni - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

MODEL PÓŁPRZESTRZENI LUB PÓŁPŁASZCZYZNY SPRĘZYSTEJ Półpłaszczyzna obciążona siłą skupioną Zadanie płaskie: wzór Flamanta S(x) - różnica osiadań (wg rysunku) Zadanie przestrzenne: wzór Boussinesqa r - odległość punktu od miejsca przyłożenia siły ...

Efekt tunelowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Efekt tunelowy. Prostokątna bariera potencjału. Zasada nieokreśloności a warunek przeniknięcia bariery potencjału. Cząstka przenikająca barierę potencjałów . Zasada nieokreśloności: . Jeżeli nieokreśloność położenia cząstki , to brakuj...

Promieniotwórczość naturalna. Prawo rozpadu promieniotwórczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 280

Promieniotwórczość naturalna. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Wyprowadzenie: N-liczba jąder dn-ubytek w czasie od t do t+dt λ-prawdopodobieństwo rozpadu jądra w jednostce czasu Okres półrozpadu to czas po którym liczba j...