Politechnika Warszawska - strona 664

Marketing polityczny - ćwiczenia - komunikowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

VI Planowy proces - komunikowania Cel - co chcemy osiągnąć przez nasze działanie; Grupa odbiorców - do kogo chcemy adresować przekaz; Przekaz - co chcemy odbiorcom zakomunikować; Warunki - kiedy, w jakich okolicznościach, możemy osiągnąć efekt maksymalny; Metody - jakich należy użyć; Środki komunika...

Historia administracji - wykład - Greckie polis

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 609

1.Greckie polis 2.Feudalizm i monarchie stanowe w średniowieczu 3.Ustrój da3wnej Rzeczypospolitej 4.Zanim powstała II RP (Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Kodeks Napoleona, zasady organizacji i działania administracji państwa ko...

Kartel - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Kartel - zmowa (umowa) państw lub przedsiębiorstw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej gałęzi gospodarki, mająca na celu całkowitą kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Tworzenie karteli pomiędzy przedsiębi...

Źródła finansowania rozwoju firmy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

Źródła finansowania rozwoju firmy: emisja akcji lub obligacji oraz wprowadzenie ich do publicznego obrotu niepubliczna emisję akcji lub obligacji inwestycja w przedsiębiorstwo funduszu venture capital pozyskanie inwestora strategicznego połączenie jednego z powyższych źródeł z ubieganiem się o ...

Popytowa deficytu PKB - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Najpopularniejsza formuła obliczania PKB ma podstawę w spostrzeżeniu, że PKB jest w dobrym przybliżeniu równy finalnym wydatkom wszystkich nabywców wartości dodanej wytworzonej na terenie kraju. Zatem od strony popytowej: PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport - import + zmiana s...

Koszt zmiany jadłospisu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Skutek wysokiej inflacji. Tzw. koszty zmienianych jadłospisów - są to koszty związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji firmy częściej muszą zmieniać ceny, co wiąże się z dodatkowymi kosztami - przykładowo restauracje muszą częściej zmieniać jadłospisy. ...

Domieszki napowietrzające - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Domieszki napowietrzające (wg PN-EN 934-2): umożliwiają wprowadzenie podczas mieszania określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym Wykład nr 7 24 STRUKTURA BETONU NAPOWIETRZONEGO 1 – Pęcherzyki powietrza 2 – Kapil...

Belki ciągłe i statycznie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

1 ' (#( %)*+%, , 0 7( / .0( %( . ) " ", E F E -* % 7 - = + #( #( %+ # .# 7 & !23 63" # H 0 . ( $ ! . & ; (#) *#+ "& ,#, -#. .#* /#0 / 2 1 " #.0 & !23 66" ( H ; . ( " # 0 & !23 68" = ; & ...

Metoda sił - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

!"#$ ! !" " " ! $ & ' # " # % # ( ) ' # * + ( ( ( ( , ' * + # " " " * " " " %+ - ( - "( # . / " 0 0 1 2 ( 2 . 3 ' 3 4 ' # " # ( ( # ( 5 ' " " %& ' $ $ (&...