Politechnika Warszawska - strona 663

Układy sekwencyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 392

Układy sekwencyjne Są to układy cyfrowe, których stany wyjść zależą od aktualnych stanów wejść oraz od tego, co się działo z układem poprzednio, czyli jakie stany wejść zadawane były w chwilach poprzedzających. Są to układy z pamięcią gdyż w...

Usuwanie hazardu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 623

Wyjaśnić czy zawsze trzeba usuwać hazard. Zjawisko hazardu należy zawsze eliminować gdy występujący krótkotrwały fałszywy sygnał może doprowadzić do błędnego działania układu (np. wtedy gdy sygnał ten steruje układem asynchronicznym. Natomiast w sytuacji gdy błędny impuls nie będzie podtrzymywany w...

Wykład - przenośniki cięgnowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Krzysztof Zboiński
 • Środki transportu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Naszkicować przykłady i krótko omówić przenośniki cięgnowe. Przenośnik taśmowy, ze zmiennym nachyleniem Przenośnik członowy - wózkowy okrężny Przenośnik członowy - płytowy przestrzenny Przenośnik półkowy z pojemnikiem cięgnem Przenośnik kub...

Inżyniera chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jakub Gac
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podstawowe elementy aparatury i armatury, urządzenia do magazynowania ciał stałych, cieczy i gazów, urządzenia do transportu ciał stałych, cieczy i gazów, urządzenia do rozdrabniania i segregowania ciał stałych, urządzenia do dozowania...

Inżynieria chemiczna - kolokwium - Zatężanie roztworu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

11. Sposoby realizacji procesu zatężania roztworu ciała stałego - omówić na wykresach entalpowych. ZATĘŻANIE: Z wykresu mamy t, x, na podstawie mamy Q/M=Δi (czyli różnica między poziomami z wykresu) ...

Wykład - procesy cieplne, wymiana ciepła

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną, ustalony ruch ciepła, liniowy współczynnik przenikania ciepła, liniowy ...

Zakres działania a kompetencje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Zakres działania a kompetencje. Zakres działania to kategorie spraw, jakimi zajmuje się organ, natomiast kompetencja organu to zbiór uprawnień organu administracji, dotyczącego określonego zakresu spraw, w którym organ ma prawo i zarazem obowiązek działania. ...

Zasada subsydiarności - jej znaczenie i charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 196

Zasada subsydiarności - jej znaczenie i charakterystyka. Zasada ta oznacza, że nigdy nie należy powierzać jednostce większej tego, co może zrobić, równie wydajnie, jednostka mniejsza. Maksymalnie dużo zadań powinno być realizowanych p...

Zasady prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Zasady prawa administracyjnego - pojęcie, źródła i funkcje. Definicja: zasady prawa to reguły postępowania mające oparcie w tekstach obowiązujących aktów normatywnych; Funkcje: porządkowanie, ujednolicenie, zapewnianie realizacji polityki administrowania, determinowanie treści norm prawnych ...

Zdolność prawna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Wyjaśnij pojęcie: zdolność prawna: Zdolność prawna to zdolność do występowania w charakterze podmiotu (strony) w stosunkach cywilnoprawnych. Oznacza to możność posiadania praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego (np.: człowiek może być właścicielem rzeczy, może zawierać umowy, ponosić odpow...