Politechnika Warszawska - strona 661

Usługa VoIP - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Usługa VoIP Usługa VoIP (Voice over Internetwork Protocol) polega na stworzeniu cyfrowej prezentacji sygnału mowy, poddaniu go odpowiedniej kompresji (standardy kompresji G.729, G.723), podzieleniu na pakiety i przesłaniu za pomocą sieci pakietowych (

VoIP w transporcie drogowym - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

VoIP w transporcie drogowym: • autostradowa łączność alarmowa • łączność pomiędzy punktami poboru opłat za korzystanie z autostrady • integracja z transmisją danych do znaków zmiennych • możliwość transmisji video • możliwość zaistnienia ...

Czas trwania wymuszenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

- czas trwania wymuszenia, Uszkodzenie przy k-tym wymuszeniu jest równoważne uszkodzeniu w przedziale gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia w przedziale wynosi Jeżeli zmienna losowa jest ciągła, to: - gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia dla

Duże wartości argumentu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Dla odpowiednio dużych wartości argumentu wartość funkcji ulega niewielkim zmianom i dąży do: Dla rozkładu wykładniczego: Dla rozkładu jednostajnego w przedziale od 0 do b: Podobnie możemy wyznaczyć oczekiwany czas zdatności obiektu j...

Struktury mieszane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539

Struktury mieszane - system o mieszanej strukturze niezawodnościowej charakteryzuje się niezawodnością nie gorszą od systemu złożonego z tych samych elementów tworzących strukturę szeregową i nie lepszą od systemu złożonego z tych samych elementów, tworzących strukturę równoległą. ...

Trójstanowy model procesu eksploatacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 259

W trójstanowym modelu procesu eksploatacji - całkowity czas oczekiwania na użytkowanie, - całkowity czas oczekiwania na obsługiwanie, Przypadek 1 Przypadek 2 - wskaźnik wykorzystania obiektu zdatnego ...

Przetworniki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Przetworniki 1. Czynne - na ich wyjściu pojawia się sygnał mający cechy energetyczne [np. sygnał elektryczny] 2. Bierne - na ich wyjściu pojawia się sygnał będący zmianą parametrów. Nie posiada cech energetycznych. Przykładem są urządzenia, gdzie na wyjściu pojawiają się wielkości typu zmiana opor...

Metoda Lilpopa - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Metoda Lilpopa (T rz - T min) / (T max - T rz) = r r - założony współczynnik. Metodę tę stosuje się dla miast małych i średnich. ...

Ocena wpływu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Ocena wpływu dokonywana jest pod kątem: - ogólnego modelu emisji (obliczenie emisji na podstawie emisji jednostkowych przy znanym natężeniu ruchu) - emisji spalin (emisja toksycznych elementów spalin przy znanym globalnym zużyciu paliwa) - zużycia paliw i energii ...

Podział funkcjonalny środków transportu - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 280

Podział funkcjonalny Podział funkcjonalny środków transportu (wg. prof. Krawczyka): - indywidualne - samochód osobowy [własne BMW], rower, skuter, taksówka, pieszo - grupowe - samochód osobowy, ...