Politechnika Warszawska - strona 657

Koszty amortyzacji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Koszty amortyzacji są stałym elementem kosztów Elementy kosztów stałych: -ubezpieczenia -koszty zarządzania firmą -koszty zabezpieczenia (straż przemysłowa) -koszt jednostkowy maleje jeśli przy niezmiennych kosztach stałych następuje wzrost wielkości produkcji. ...

Mierniki produkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

MIERNIKI PRODUKCJI TR: naturalne proste - określone wielkości przewozów np. tony, jednostki ładunkowe, kilometry złożone - tonokilometry, pasażerokilometry wartościowe - wyrażone w jednostkach pięniężnych, wielkość przychodów ze sprzedaży usług transportowych. ...

Produkt krajowy brutto - omówienie - Gospodarka narodowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

PKB - produkt krajowy brutto to zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu. Suma wartości dodatniej ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. PKB = konsumpcja+ inwestycje+ wydatki rządowe +eksport- import. ...

Produkt narodowy brutto - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

PNB - produkt narodowy brutto to wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie w określonej jednostce czasu. PNB= PKB - dochody podmiotów obcych + doch...

Podział systemu transportowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

SYSTEM TR -całokształt pr tr PODZIAL SYST TR wg przedmiotu tr - osobowy(pas) - towarowy wg gałęzi transportu. - lądowy (drogowy, szynowy, rurociągowy) - powietrzny - wodny (żegluga śródlądowa, żegluga morska(przybrzeżna, dalekomorska)) ...

Transport śródlądowy - wady i zalety

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

tr śródlądowy WADY: - wysoka podatność przewozowa - duże koszty budowy sztucznych dróg - wysokie koszty utrzymania - ograniczona dostępność, - sezonowość usług, - długi czas tr, - nieregularność połączeń ZALETY: - naturalna infrastruktura - niski koszt przemieszczania ...

Ławy fundamentowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Ławy fundamentowe z betonu Ławy betonowe wykonue sie o przekrojach poprzecznych. Ławy betonowa gdy obciążenia nie będą duże, spoisty grunt, brak drgań w okolicy. Ławy żelbetowe wykonuje się o znacznie większych szerokościach w celu przekazania dużych obciążeń na grunt o małej nośności. ...

Balustrady i porącze

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Balustrady i poręcze Schody o wys. Przekraczającej 0,5m powinny mieć balustrady lub inne zabezpieczenie od strony odtwartej Schody w budynkach użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne ...

Schody płytowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Schody płytowe .Wykonuje się z żelbetu mogą być monolityczne lub prefabrykowane Składają się z płyty biegowej i płyty spocznikowej gdzie bieg może być : * płytą wspornikową (osadzona w ścianie nośnej) - * płyto wolno podparto (na płytach spocznikow...

Przykład dla charakterystyk częstotliwościowych - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 245

Przykład dla charakterystyk częstotliwościowych: Wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe dla obiektu inercyjnego (I rzędu) W celu wyznaczenia poszczególnych charakterystyk przekształcamy wyrażenie na transmitancję pow...