Politechnika Warszawska - strona 655

Podać definicje

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Podać definicje: Punkt materialny- jest to ciało materialne, którego wymiary geometryczne mogą być zaniedbane w porównaniu z innymi wymiarami występującymi w danym zagadnieniu Układ punktów materialnych- jest to zbiór punktów materialnych...

Przesunięcie przygotowane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Przesunięcie przygotowane: Przesunięcie proporcjonalne do prędkości możliwych w punkcie A nazywamy przesunięciem przygotowanym(wirtualnym) w tym punkcie. Niech powierzchnia S ma równanie: F(x,y,z)=0, po zróżniczkowaniu: ; Jeżeli oznaczymy przesunięcie przygotowane przez , to mamy gradF* ...

Równanie drgań oscylatora z tłumieniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

Napisać równanie drgań oscylatora z tłumieniem i podać dla jakich wartości parametrów mamy w układzie tłumienie podkrytyczne, krytyczne i nadkrytyczne. Tłumienie podkrytyczne hw0 ...

Zasada d_Alamberta

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 49
Wyświetleń: 315

Zasada d'Alamberta: Każde ciało sztywne można myślowo uwolnić od więzów, jeżeli zastąpi się działanie więzów odpowiednimi reakcjami, a Następnie rozpatrywać je jako ciało swobodne znajdujące się pod działaniem sił czynnych i reakcji więzów (sił biernych). ...

Zasada prac przygotowanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

Zasada prac przygotowanych: Mamy układ n punktów materialnych z więzami ?skleronomicznym? bez tarcia. Układ jest w równowadze, wtedy i tylko wtedy gdy praca sił działających ∑F na układ jest 0 na każdym przesunięciu przygotowanym . ...

Art. 26. - warunki wynagrodzenia kierowców

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Art. 26. Warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozpor...

Parametry strumieni pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

PARAMETRY STRUMIENI POJAZDÓW: * intensywność strumienia pojazdów - uwzględnia w sposób pośredni (w met. wiązkowych) Może służyć do obl. Szerokości wiązek *czas podróży między sąsiednimi skrzyżowaniami - dana wejściowa, której wartość może ulegać zmianie podczas koordynacji .Jest to czas podróży mi...

Parametry sygnalizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

PARAMETRY SYGNALIZACJI: -zbiór min. sygnałów zezwalających -stała wartość dla każdego skrzyżowania -bazowy cykl sygnalizacji - długość cyklu wszystkich skrzyżowań musi być taka sama (dopuszcza się cykle połówkowe lub podwójne) -zbiór efektywnych sygnałów zezwalających lub zabraniających -zbiór prz...

Przeciążenie wlotu przy sterowaniu akomodacyjnym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Przeciążenie wlotu przy sterowaniu akomodacyjnym • może do tego dojść gdy nastąpi przerwanie sygnału w warunkach istniejącej kolejki pojazdów - dla strumieni obsługiwanych • dla strumieni nieobsługiwanych - gdy nastąpi zablokowanie algory...

Elementy składowe typowego sygnalizatora drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Elementy składowe typowego sygnalizatora drogowego Zestaw sygnałowy (Daszek Drzwiczki Uszczelka komory Uszczelka soczewki Soczewka Żaluzja Żarówka Odbłyśnik Komora Oprawka żarówki) Konsola KZ ...