Politechnika Warszawska - strona 654

Wyjaśnij model struktury skrzyżowania

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

Wyjaśnij model struktury skrzyżowania Są to bloki połączone sprzężeniem, które opisują oddziaływania miedzy blokami. Opis układu geometrycznego skrzyżowania na poziomie punktów charakterystycznych dokonuje się za pomocą identyfikacji punktów i charakteryzacji punktów charakterystycznych. ...

Wymień modele rozproszenie grup pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Wymień modele rozproszenie grup pojazdów: -Model Robertsona ( z dyskretnym czasem) x(i+T)= (t)+(1- ) x(i+T-1) - współczynnik rozproszenia i - krok dyskretyzacji - przedział dyskretyzacji - Model Egerta (z ciągłym czasem) (t) = s,0 ...

Dynamicznymi nazywamy modele

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Dynamicznymi nazywamy modele odwzorowujące działanie systemu i otoczenie w czasie. Kongestia ruchu - sytuacje prowadzące do strat czasu wynikających ze wspólnego użytkowania drogi (ogólnie elementu , składnika sieci transportowej) przez wiele po...

Nieliniowymi nazywamy modele

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Nieliniowymi nazywamy modele sys transp zawierające jakiekolwiek nieliniowe względem zmiennych decyzyjnych odwzorowania własności sys transportowych. Organizacją ruchu plan przejścia potoku ruchu przez sieć transp spełniający warunek realizacji znp nazywamy organizacja ruchu. ...

Atraktor - Układy dynamiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Atraktor - w analizie układów dynamicznych: zbiór w przestrzeni fazowej, do którego w miarę upływu czasu zmierzają trajektor...

Belka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Belka -  poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przyjmujący obciążenia z powierzchni poziomych i przenoszący je na podpory. Belka pracuje na zginanie i ścinanie oraz naprężenia rozciągające lub ściskające). Belką nazywamy także element prętowy zakrzywiony w planie. Nie jest belką element przenoszą...

Ogólna postać równań Lagrange_a II rodzaju

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Ogólna postać równań Lagrange'a II rodzaju, podać definicję Langranżjanu układu: Równanie Lagrange'a II rodzaju: Langranżjan Gdy w układzie występują siły uogólnione oraz układ jest w potencjalnym polu sił, równaniom Lagrange'a można nadać postać: L nazywamy Lagranżjanem układu. ...

Ogólne równanie wiązów holonomicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Podać ogólne równanie więzów holonomicznych, więzów nieholonomicznych, oraz podać przykład więzów reonomicznych oraz skleronomicznych. - więzy holonomiczne 0 - więzy nieholonomiczne Przykład więzów: - skleronicznych- równania więzów niezależnych od czasu - reonomicznych- w sposób jawny zależne o...

Podać definicję rezonansu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Podać definicję rezonansu Rezonans zachodzi gdy częstotliwość siły wymuszającej zbliża się do częstości drgań własnych. Gdy siła wymuszająca drgania działa na drugie ciało z odpowiednią częstotliwością to amplituda drgań może osiągać bardzo dużą wartość nawet przy niewielkiej sile wymuszającej ...