Politechnika Warszawska - strona 653

Naprawa poawaryjna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Naprawa poawaryjna: jest związana z usuwaniem uszkodzeń spowodowanych awarią poszczególnych podzespołów i zespołów w czasie eksploatacji, awarie te mogą powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania lub obsługiwania, wad materiałowych i technologicznych, uszkodzenia poawaryjne mają charakter losowy, ...

Pitting

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Pitting - niszczenie warstwy wierzchniej części przy tarciu granicznym przez wyrywanie drobnych cząstek metalu razem z warstwą graniczną smaru.

Scharakteryzować proces zużywania się części na przykładzie krzywej Lo...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 133

Scharakteryzować proces zużywania się części na przykładzie krzywej Lorentza Zużywanie: proces stopniowego niszczenia części pod wpływem czynników fizykochemicznych działających przez cały okres użytkowania części. Krzywa Lorentza Czas racjonalnej eksploatacji ...

Sprawdzanie i kontrola układu smarowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Sprawdzanie i kontrola układu smarowania: doraźne sprawdzanie poziomu oleju w misce olejowej, kontrola poziomu oleju na 1000 przejechanych kilometrów, kontrola czystości oleju Podstawowe problemy: szczelność silnika, spadek/wzrost poziomu ...

Układ czujników w silniku

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

układ czujników w silniku - czujnik przechylenia przepustnicy - czujnik masy powietrza dodawanego do cylindrów - czujnik tę pracy silnika - czujnik sonda lambda - regulator cnienia paliwa - czujnik ciśnienia w

Wstępnej oceny stanu technicznego układu elektrycznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

wstępnej oceny stanu technicznego układu elektrycznego sprawdzenie oświetlenia i innych urządzeń elektrycznych sprawdzanie akumulatora (poziom płynu, stan i czystość zacisków, podłączenie masy), sprawdzanie mocowania akumulatora, sprawdzanie ładowania akumulatora, sprawdzanie stanu napędu

Punkt charakterystyczny na skrzyżowaniu ulic

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Punkt charakterystyczny na skrzyżowaniu ulic - to punkt skrzyżowania na którym mogą tworzyć się kolejki. Współczynnik obciążenia: g = dla strumienia priorytetowego tylko dla punktów wjazdowych W jakim zakresie mogą zmieniać się intensywność strumieni w punkcie kolizji [0,s] - dla podporządkowane...

Punkt przecięcia

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

punkt przecięcia - jest to punkt w którym może utworzyć się kolejka ze względu na podporządkowanie jednego strumienia do drugiego. ślad punktu przecięcia - jest umownym punktem, który wyraża konflikt dwóch strumieni dla strumienia priorytetowego, dla którego nie utworzy się kolejka. Jest to używane...

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla punktu kolizji

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 161

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla punktu kolizji M / D / 1 M / Ek / 1 M - Poissonowski system zgłoszeń D - stały czas obsługi Ek - czas obsługo według modelu rozkładu Erlanga 1 - jedno stanowisko obsługi ...