Politechnika Warszawska - strona 649

Ogólna zasada projektowania profilu toru - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

Ogólna zasada projektowania profilu toru Przy projektowaniu profilu toru trzeba przestrzegać zasady, aby spadki, wzniesienia oraz ich załomy umożliwiały pociągowi zatrzymanie w dowolnym miejscu toru i ruszenie z dowolnego miejsca toru aż do osiągnięcia wymaganej prędkości. ...

Front ładunkowy - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Front ładunkowy Front ładunkowy - tor przeznaczony do naładunku i wyładunku wagonów, jego długość zależy od liczby podstawianych wagonów w ciągu doby, udziału podwójnych operacji ładunkowych w zakładanej pracy ładunkowej oraz od liczby obsług przez

Wykład - wjazd pojazdów do centrum

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Jak ograniczyć wjazd pojazdów do centrum zamykanie ulic dla ruchu samodzielnego; ograniczenie czasu parkowania + opłaty; zakazy rozbudowy parkingów; opłaty za wjazd do danego obszaru; ograniczenie liczby pojazdów wjeżdżających przez zmniejszenie

Rola urządzeń sterowania ruchem - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

Przedstaw rolę urządzeń sterowania ruchem. Urządzenia sterowania ruchem zapewniają: - prowadzenie pojazdów po właściwej trasie, - prowadzenie pojazdów we właściwej kolejności, - prowadzenie pojazdów z właściwą częstotliwością, - zmniejszenie do minimum prawdopodobieństwa zagrożenia bezpieczeńst...

Wykład - etapy procesu sterowania ruchem kolejowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 273

Wymień etapy procesu sterowania ruchem kolejowym (odniesionego do pojedynczego pojazdu). 1) zebranie informacji i podjęcie decyzji o nastawieniu przebiegu, 2) nastawianie przebiegu, 3) dozorowanie jazdy, 4) zwolnienie przebiegu, 5) rejestr...

Wykład - metody zapewnienia bezpiecznego odstępu między pojazdami

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 273

Wymień metody zapewnienia bezpiecznego odstępu między pojazdami. Naturalnym dążeniem jest w tym przypadku zapewnienie bezpiecznego odstępu między pojazdami, poprzez zachowanie: - maksymalnej wzajemnej widzialności, - minimalnych odstępów (interwałów...

Blok początkowy i końcowy - funkcje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Jakie funkcje (zadania) spełniają: blok początkowy, blok końcowy, i blok pozwolenia w półsamoczynnej blokadzie liniowej? Blok pozwolenia służy do dania zgodny na wyprawienie pociągu przez sąsiedni posterunek.  Blok początkowy służy do oznajmienia wyjazdu pociągu na szlak  Blok końcowy informuje o je...

Opracowanie - definicja sygnalizatora

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 224

Podaj definicję sygnalizatora, wskaż zasadniczą cechę sygnalizatora świetlnego i kształtowego. Sygnalizator jest urządzeniem technicznym służącym do przekazywania zmieniających się w czasie informacji, przeznaczonych dla uczestników procesu ruchowego (transportowego), a określających możliwości, war...

Wykład - sposób zapewnienia ochrony bocznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 280

W jaki sposób można zapewnić ochronę boczną? Ochronę boczną stanowią urządzenia uniemożliwiające lub zabraniające wjazdu taboru na drogę jazdy i drogę ochronną przebiegu:  a) zwrotnice ochronne,  b) wykolejnice,  c) sygnalizatory. ...

ASM poziom 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

ASM POZIOM 2 Codzienna alokacja przestrzeni powietrznej Przedtaktyczne zarządzanie przestrzenią powietrzną ASM 2 polega na : bieżącym zarządzaniu i czasowej alokacji przestrzeni powietrznej poprzez krajowe lub regionalne AMC współdz...