Politechnika Warszawska - strona 648

System transportowy - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 574

System transportowy - charakterystyka System transportowy to logicznie uporządkowany i funkcjonalnie powiązane ze sobą podsystemy: Techniczne - infrastruktura transportowa, środki transportu i urządzenia Organizacyjne - organizacja tran...

Obieg Sabathe - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Obieg Sabathe. Ciepło doprowadzone q=Cv(b-Ta)+Cp(Ta-Tb), ciepło odprowadzone q0=Cv(T4-T1); Praca obiegu lt=q-q0;Spraw.obiegu. ηt=1-q0/q; Wprowadzamy pojecie α=Pb/Pa ...

Baza danych planowania lotów - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Baza danych planowania lotów • dane o samolotach, • dane o portach lotniczych (ap), • dane o połączeniach pomiędzy ap, • dane o zapotrzebowaniach na przeloty, • dane ekonomiczne. ...

Loty z widocznością (VFR) - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Loty z widocznością (VFR) Loty odbywające się przy widzialności, odległości poziomej i pionowej od chmur większej lub równej od minimów VFR. Loty według wskazań przyrządów (IFR) Loty odbywające się przy widzialności, odległości poziomej i pionowej od chmur mniejszej od minimów VFR. ...

Obsługa pasażerów przylatujących - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Obsługa pasażerów przylatujących Naziemna obsługa po przylocie: zejście z pokładu, oddzielenie pasażerów transferowych, kontrola dokumentów (przekroczeniem granicy państwa - paszporty, wizy), odbiór bagażu, kontrola celna, przejście do stre...

Obsługa pasażerów transferowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Obsługa pasażerów transferowych Naziemna obsługa po przylocie (przesiadka): zejście z pokładu, oddzielenie pasażerów transferowym od reszty podróżnych, przeprowadzenie do strefy tranzytowej, oczekiwanie w strefie tranzytowej na lot, zgrupowanie w poczekalni odlotowej razem z pasażerami rozpocz...

Państwowy statek powietrzny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Państwowy statek powietrzny statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Pa...

Rejon kontrolowany lotniska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Rejon kontrolowany lotniska (TMA) Część obszaru kontrolowanego wydzielona zazwyczaj na zbiegu tras ATS znajdujących się w pobliżu jednego lub kilku ważniejszych lotnisk Strefa kontrolowana lotniska (CTR) Wydzielona nad lotniskiem część

Elementy systemu transportowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 406

Elementy systemu transportowego - relacje między elementami. Zapis formalny ST. Elementy systemu transportowego: Elementy infrastruktury (drogi, budynki) Elementy suprastruktury (jednostki transportowe - pojazdy) Zapis formalny ST jak w pytaniu 3 Struktura ...