Politechnika Warszawska - strona 647

Statystyka - pytanie 10

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

10. Na czym polega próba reprezentatywna? Próba reprezentatywna to próba wybrana losowo i dostatecznie liczna. Na czym polega, dostarcza przykład losowania nagród w konkursie audiotel...

Statystyka - pytanie 14

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

14. Na jakie trudności napotyka budowa szeregu rozdzielczego? Trudnością budowy szeregu rozdzielczego jest brak ścisłych reguł jego tworzenia, należy kierować się wyczuciem i działać tak, aby uniknąć nadmiaru obliczeń (im więcej przedziałów, tym więcej rachunków) i uniknąć zniekształcenia wyników k...

Statystyka - pytanie 17

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

17. Czy termin „miara statystyczna” należy brać dosłownie? Oczywiście, że nie należy brać tego terminu dosłownie. Pojęcie „miara statystyczna” możemy interpretować jako pewien wskaźnik podstawowy za pomocą którego możemy mniej więcej oszacować występującą normalnie częstość danego zdarzenia. ...

Statystyka - pytanie 27

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

27. Ile jest średnich: jedna czy trzy różne? Są trzy różne średnie: średnia arytmetyczna (to wartość przypadająca na jeden element), harmoniczna (to odwrotność unormowanej-a więc przypadającej a jeden element, sumy odwrotności miar poszczególnych elementów) i geometryczna(jest stosowana dla oblicze...

Statystyka - pytanie 55

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

55. Dlaczego statystycy nie opracowali tablic rozkładu dwumianowego? Zaniedbanie? Nieudolność? Inne przyczyny? Statystycy nie opracowali tablic rozkładu dwumianowego, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Jego wartość oczekiwaną i wariancje ...

Statystyka - pytanie 58

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

58. Po co korzystać z rozkładu Poissona, jeśli w odwodzie stoi rozkład Bernoulliego? Wzór Poissona przybliża prawdopodobieństwo, również

Statystyka - pytanie 76

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

76. Dlaczego posługujemy się tablicami rozkładu normalnego? Z konieczności? Dla wygody? Aby zaimponować niema tematykom? Ponieważ w przypadku rozkładu normalnego całka z krzywej gęstości to: Jest dystrybuantą, nie jest całką elementarną. Nie...

Statystyka - pytanie 81

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

81. We wnioskowaniu „z populacji o próbie” określamy rozkład średniej z próby. Dlaczego jedynie „rozkład”, a nie wartość średniej? Ponieważ w tym wnioskowaniu średnia określona jest parabolicznie ( Z uwagi na losowy charakter wyboru w każdym konkretnym losowaniu średnia będzie inna). ...

Statystyka - pytanie 83

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

83. W jakich przypadkach losowanie jednoznacznie wyznaczy średnią z próby? Uzasadnij odp. opisowo oraz rachunkowo. W przypadku gdy n=1 (gdy losujemy jeden element) i wtedy rozkład oczekiwany jest identyczny z rozkładem cech w populacji G ...

Proces produkcyjny w transporcie - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza
 • Technologia Transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 322

Proces produkcyjny w transporcie Proces produkcyjny w transporcie to celowa działalność różnych grup pracowniczych wyposażonych w sprawne technicznie środki przewozowe oraz maszyny i urządzenia ładunkowe zmierzające do przemieszczania z jednego miejsca na drugie ściśle określonego ładunku. ...