Politechnika Warszawska - strona 637

Zakres badania i usprawnienia pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

ZAKRES BADANIA I USPRAWNIENIA PRACY *Badanie metod pracy -analiza wstępna stanu istniejącego -rejestracja stanu istniejącego -krytyczna ocena, analiza i wnioski -projektowanie usprawnień -wdrażanie usprawnień -utrzymanie usprawnień *Badanie czasu pracy: -racjonalizacja czasu pracy -normowani...

Co to jest jakość

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Co to jest jakość? Jakość wyrobu - stopień (prawdopodobieństwo) doskonalenia własności tego wyrobu do wypełniania swojej funkcji w określonym środowisku eksploatacji Jakość wyrobu= jakość typu*jakość wykonania Jakość typu - stopień (prawdopodobieństwo) doskonalenia wyrobu wykonanego ściśle wg dok...

Elastyczne systemy produkcyjne

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

ELASTYCZNE SYSTEMY PRODUKCYJNE. LISTA NOWYCH WYMAGAŃ: Większe innowacje Szybsze wrażanie Najwyższa niezawodność, jakość Niezawodność organizacyjna Produktywność i niskie koszty Mała skala produkcji i krótkie cykle realizacji dostaw Dywersyfikacje wyrobów i usług Indywidualizacja wyrobów i u...

II. Podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

II. Podział: a) R. globalna b) grupowa (dotyczy pewnych fragmentów) c) jednostkowa (indywidualna) d) przesuwająca się (wędrująca)- jakiś element stworzony na wszelki wypadek może być użyty w kilku różnych miejscach. ...

Inżynieria współbieżna

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Inżynieria współbieżna - nachodzenie na siebie etapów projektowania i równoczesne wykonywanie pewnych etapów projektowania Schemat: Zintegrowane zarządzanie cyklem życia wyrobu Kryteria: - całkowite lub częściowe nakładanie się w czasie poszczególnych etapów cyklu życia wyrobu - jednoczesność ope...

Konstrukcja a technologia montażu

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Konstrukcja a technologia montażu. Metody umożliwiające otrzymywanie wymiarów o określonej tolerancji zależą od: wielkości produkcji oraz organizacji i wyposażenia technologicznego zakładu. Metody montażu: a) montaż z zamiennością całkowitą b) z zamiennością częściową : - z zamiennością warunkową...

Kształtowanie detali

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

KSZTAŁTOWANIE DETALI 1.Ubytkowe (z dużej ilości mat. Powstaje dużo wiórów a mały detal) 2.Przyrostowe (w porównaniu z metodami ubytkowymi odpad mat. jest bardzo mały) RAPID PROTOTYPING - Technika szybkiego wytwarzania modeli fizycznych sy...

M. Jednostkowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

M. Jednostkowy- pierwotna i najprostsza forma organizacyjna. Wszystkie operacje montażowe przeprowadzane są na 1 stanowisku pracy (jednostka montażowa, środki technologiczne, pracownicy-zachowuja stałe położenie).Stosowany jest w produkcji jednostkowej i małoseryjnej Rodzaje norm: znaczeniowe (term...

M. Potokowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

M. Potokowy-forma organizacyjna stosowana w przypadku szerokiego podziału czynności w proc. montażu. Odznacza się podziałem procesu mon. na operacje (zabiegi, czynności) ściśle określone w czasie , wykonywane miejscowo i przebiegające bez przerw. Nie wymaga zazwyczaj wysoko wykwalifikowanych pracown...

Metoda LOM

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

METODA LOM- Lamunated Object Manufacturing Stan wejściowy - ciało stałe. Bierzemy cienką folie powleczoną lepiszczem, wycinamy kształt, sklejamy takie folie w stos, podgrzewamy( jeśli trzeba) i powstaje model METODA LC- Laser Cladding Stan wejściowy przetwarzanego mat.-proszek. Proszek jest nakle...