Politechnika Warszawska - strona 636

Pytania 6

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

1.system akwizycji dla rowerów 2. 3C - zalety i wady dla produkcji mrożonek owocowych i warzywnych 3. czy może zaistnieć ścisła integracja w całym łańcuchu logistycznym dla łodzi motorowych? 4....

Stały cykl zmienna dostawa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

Stały cykl zmienna dostawa- produkty o nierównomiernym albo niezdeterminowanym popycie, należące do grupy C wg analizy ABC. Zamówienie składane jest w określonym cyklu, przy czym wielkość zamówienia jest zmienna i wyznaczana jako różnica pomiędzy pewnym, określonym poziomem zapasu, zwanym zapasem m...

Sterowanie zapasami

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

Sterowanie zapasami- metody: - Stały cykl zmienna dostawa - dla towarów o popycie nierównomiernym albo niezdeterminowanym - Zmienny cykl, stała dostawa - dla towarów o popycie nierównomiernym albo niezdeterminowanym - Zmienny cykl, zmienna dostawa - dla towarów o popycie nierównomiernym i niezdet...

Karta czynności obu rąk

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

KARTA CZYNNOŚCI OBU RĄK Metoda: Zestawienie Przedmiot pracy: Symbol Metoda obecna Metoda proponowana Oszczędność RL RP RL RP RL RP Proces:  Miejsce:  Szkic stanowiska roboczego:   D σ Razem Sporządził: Jednostka: Ręka lewa Ręka prawa Opis Czas Symbol Symbol Czas ...

Karta przebiegu czynności

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1274

KARTA PRZEBIEGU CZYNNOŚCI Symbol Karta nr Arkusz Arkuszy Metoda: Zestawienie Symbol Metoda obecna Metoda proponowana Oszczędność Przedmiot pracy:  Proces / Operacja:  ○ Miejsce:   Początek obserwacji: D σ Koniec obserwacji: Razem Wykonawca/y: Odległość [m] Sporządził: ...

Karta przebiegu materiału

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 966

KARTA PRZEBIEGU MATERIAŁU Symbol Karta nr Arkusz Arkuszy Metoda: Zestawienie Przedmiot pracy: Symbol Metoda obecna Metoda proponowana Oszczędność Proces / Operacja:   Miejsce: ○  Początek obserwacji: D σ Koniec obserwacji: Razem Wykonawca/y: Odległość [m] Sporządził: Dat...

Narzędzia stosowane do rejestracji stanu rzeczywistego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 245

NARZĘDZIA STOSOWANE DO REJESTRACJI STANU RZECZYWISTEGO *Symbole graficzne ułatwiają zarejestrowanie procesu pracy, jego analizę i są bazą do porównania projektowych wariantów oraz umożliwiają optymalny wybór wariantu *Formularze rejestrujące, na przykład karta przebiegu czynności wykonywanych podc...

Normy sumaryczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

NORMY SUMARYCZNE statystyczna - jest wynikiem zużycia czasu pracy na rozpatrywany zakres pracy- nie uwzględnia tego czy pracownik wykonał ją w sposób właściwy czy nie; przez początkowy okres dana operacja musi być wykonywana w sposób nienormowany- stąd „jakość” ewidencji czasów trwania pracy w tym ...

Rezerwy wzrostu wydajności pracy ekstensywne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

REZERWY WZROSTU WYDAJNOŚCI PRACY EKSTENSYWNE *Rezerwy wynikające z niewykorzystania: -pełnego czasu pracy maszyn i urządzeń -pełnego czasu pracy zmian roboczych -pełnego czasu pracy dyspozycyjnego robotnika w czasie zmiany -pełnej obsady zmiany roboczej *Rezerwy wynikające: -eliminacji produkcj...

Technika poszukiwania usprawnien

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

TECHNIKI POSZUKIWANIA USRPWANIEŃ W celu poszukiwań nowych usprawnień wykorzystuje się techniki bazujące na przypadkowości lub logicznym schemacie postępowania prowadzącym do rozwiązania problemu, są to: -burza mózgów -technika wymuszonych s...