Politechnika Warszawska - strona 632

Zasady sterowania produkcją

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Zasady sterowania produkcją: Przepływ ciągły: możemy sterować ilością, T=const: - zasada sterowania zapasu i ilością odpływającą - zasada sterowania zapasem - zasada sterowania ilością odpływającą Przepływ dyskretny, sterujemy teminami, Q=const: - sterujemy terminem odpływu i terminem popytu ...

Charakterystyczne cechy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

charakterystyczne cechy: zmienność warunków odprowadzenia ciepła podczas krzepnięcia metalu, możliwość regulacji krystalizacji metalu, głównie w strefie wtórnego chłodzenia. Wykorzystanie możliwości ciągłego odlewania metali wymaga równoległego przeanalizowania procesu krystalizacji i wymiany ciep...

Ciekłe masy samoutwardzalne CMS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Ciekłe masy samoutwardzalne CMS. KORZYŚCI stosowania: 3-5 zmniejszenie pracochłonności, możliwość pełnej automatyzacji, likwidacja suszarni, obniżenie kosztów wytwarzania odlewów, poprawa war. BHP. WADY - większa chropowatość odlewów, duża skłonność masy do przywierania do pow. Modeli i rdzennic. ...

Dowolny stan układu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Dowolny stan układu opisuje się za pomocą minimum dwóch parametrów, z których jeden jest wielkością ekstensywną (zależną od ilości materii w układzie, np. masa, objętość), drugi zaś - wielkością intensywną (niezależną od ilości materii, np. temperatura, ciśnienie). I tak na przykład termiczny stan u...

Formowanie skorupowe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

FORMOWANIE SKORUPOWE - Zalety: duża dokładność wymiarowa, wysoka gładkość powierzchni, całkowita lub częściowa eliminacja obróbki skrawaniem, odlewy nawet o bardzo cienkich ściankach, ...

Grafit

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

grafit Po skrzepnięciu grafit może powstawać z cementytu przez jego rozpad. Możliwość taka istnieje tylko podczas powolnego chłodzenia, gdyż jest to proces dyfuzyjny, a w dodatku produkty tego rozpadu mają większą objętość niż

Krystalizacja i struktura staliwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Krystalizacja i struktura staliwa. Odlewy staliwne uzyskują ostateczny kształt po skrzepnięciu w formach, przeważnie piaskowych i podlegać mogą różnym operacjom technologicznym z wyjątkiem obróbki plastycznej. Własności mechaniczne staliw w porówn...

Krzepnięcie endogeniczno-równomierne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

krzepnięcie endogeniczno-równomierne Przy krzepnięciu endogeniczno-równomiernym kryształy wzrastają w różnych punktach przekroju poprzecznego, przy czym ich rozmieszczenie jest bardziej lub mniej równomierne; krzepnięcie zostaje zakończone, gdy poszczególne kryształy zetkną się z sobą a ciecz wypeł...

Naprężenia własne- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

NAPRĘŻENIA WŁASNE Naprężenia własne są to naprężenia pozostałe w ciele po zaprzestaniu działania sił zewnętrznych, powodujących jego odkształcenie. Naprężenia, których wartość nie przekracza granicy sprężystości obszarów ciała poli...

Potencjał termodynamiczny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Ważnym pojęciem, stosowanym w termodynamice jest potencjał termodynamiczny. Potencjał ten - to energetyczna właściwość układu, która osiąga absolutne lub względne minimum w przypadku osiągnięcia odpowiednio równowagi stabilnej lu...