Politechnika Warszawska - strona 620

Zbiorniki na gazy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 854

Zbiorniki na gazy • Zbiorniki na gazy są najczęściej ciśnieniowe, przy czym rozróżnia się zbiorniki: - niskiego ciśnienia (o nadciśnieniu poniżej 0,07 MPa) - wysokiego ciśnienia (o nadciśnieniu powyżej 0,07 MPa) • Ze względów konstrukcyjnych zbiorniki na gazy dzielimy na: - niskociśnieniowe z...

Odkształcenie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

| =DSHZQLRQD MHVW QLH W\ONR ]JRGQRĞü SU]HPLHV]F]HĔ SRPLĊG]\ HOHPHQWDPL DOH WDNĪH FLąJáRĞü RGNV]WDáFHĔ L QDSUĊĪHĔ QD SRáąF]HQLDFK SRPLĊG]\ HOHPHQWDPL 3RFKRGQD IXQNFML SU]HPLHV]F]HĔ MHVW IXQNFMą FLąJáą 2'.6=7$à&(1,$ (/(0(17 2ĝ0,2:ĉ=à2:...

Ansys - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

| 6FKHPDW REFLąĪHQLD ZVSRUQLND =$'$1,( | | :LGDü ĪH QDSUĊĪHQLD V [ Vą ]PLHQQH ZHZQąWU] SRMHG\QF]HJR HOHPHQWX W\ONR Z]GáXĪ RVL \ ]DSHZQLD WR F]áRQ [\ Z IXQNFMDFK NV]WDáWX 1DSUĊĪHQLH Z]GáXĪ RVL [ Vą VWDáH GOD FDáHJR HOHPHQWX 2GSRZLHGQLN HOHPHQWX F]WHURZĊ]áRZHJR R OLQLRZ\FK IXQNFMDFK NV]WDá...

Budowa spoiny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1470

BUDOWA SPOINY a). Spoina czołowa Jednowarstwowa Wielowarstwowa b). Spoina pachwinowa Jednowarstwowa Wielowarstwowa Materiał rodzimy. Sfera wpływu ciepła (SWC) - materiał przegrzany - dążymy zawsze do zminimalizowania SWC. Stopiwo - stop metalu rodzimego i spoiwa. Lico spoiny Grań Lico ora...

Skład tworzyw sztucznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Skład tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne są materiałami, w których najistotniejszy składnik stanowią związki wielkocząsteczkowe, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego. Oprócz związku wielkocząsteczkowego tworzywo sztuczne zawiera zwykle składniki dodatkowe, które nadają mu korzystne właściwośc...

Spawanie atomowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

SPAWANIE ATOMOWE (WODOROWE) H2=H+H+Q H+H-Q=H2 Spawanie atomowe jest zwane wodorowym, gdyż odbywa się w atmosferze wodoru. Nośnikiem ciepła jest wodór atomowy (H). Łuk jarzy się między dwiema elektrodami wolframowymi. Elektrody wolframowe ...

Wady spoiny dotyczące lica i grani - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

WADY SPOINY DOTYCZĄCE LICA I GRANI: Wyciek grani; Niedostateczna grubość spoiny (wklęsłe lico); Wypukłe lico; Brak przetopu; RODZAJE ZŁĄCZ SPAWANYCH: -złącze doczołowe Złącze zakładkowe Złącze nakładkowe Złącze kątowe Złącze teowe Złącze krzy...

Wyżarzanie odprężające - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Wyżarzanie odprężające Przeprowadzane jest w celu usunięcia naprężeń istniejących w tworzywie, za pomocą obróbki cieplnej, bez przeprowadzania zmian strukturalnych w materiale. Naprężenia powstają w odlewach, w spoinach, w częściach

Wyżarzanie sferoidyzujące - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Wyżarzanie sferoidyzujące Po sferoidyzowaniu otrzymujemy strukturę dość różną w zależności od rodzaju stali, temperatury, czasu wygrzewania oraz od skłonności stali do gruboziarnistości. Płytki cementytu nagrzane tylko nieco powyżej Ac1 i wygrz...

Wyżarzanie ujednoradniające - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Wyżarzanie ujednoradniające Przeprowadzamy zwykle na wlewkach, zwłaszcza ze stali stopowej, lub odlewach staliwnych. Ujednoradnianie ma na celu usunięcia drogą dyfuzji w stanie stalym nie...