Politechnika Warszawska - strona 618

Regresja nieliniowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Zarębski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Greń, str. 182-187 Uwaga. Można używać logarytmów dziesiętnych - tak przyjęto w zbiorze zadań Grenia, lub o dowolnej innej podstawie - w szczególności naturalnych. Większość plików zawiera obliczenia obiema tymi metodami. Model I Reg...

11 Zasad UE wobec środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

Wymień jedenaście zasad obowiązujących w polityce zarządzania i gospodarowania zasobami środowiska naturalnego UE. z. zrównoważonego rozwoju z. integracji z. równego dostępu z. regionalizacji z. uspołecznienia z. ponoszenia odpowiedzialności z. prewencji z. przezorności z. stosowania najleps...

Łańcuch pokarmowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Wymień elementy składające się na łańcuch pokarmowy i wyjaśnij jego znaczenie dla utrzymania dynamicznej równowagi w ekosystemie. Producenci, konsumenci i reducenci tworzą tzw. łańcuch...

środowisko naturalne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

ZDEFINIUJ ŚRODOWISKO NATURALNE WG SYMONOWICZA Jest to ogół elementów przyrody martwej i ożywionej, pozostającyhc w stanie naturalnym lub przekształconych przez człowieka i tworzących otoczenie, w którym on żyje. Tak określone środowisko naturalne człowieka znajduje się w

Źródła zanieczyszczeń powietrza - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Podaj najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza dzieląc je na naturalne i antropogeniczne. Źródła zanieczyszczeń powietrza dzieli się na naturalne i antropogeniczne. Do źródeł naturalnych zalicza się : wybuch

Bilans hydrologiczny kraju - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Podaj i zdefiniuj pojęcia charakteryzujące bilans hydrologiczny kraju. Bilans hydrologiczny kraju : Wielkość odpływu - różnica między opadami i parowaniem występującym na obszarze kraju w ciągu roku Przepływ nienaruszalny - wynika...

Ograniczanie wydobycia surowców nieodnawialnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Wyjaśnij, co należy robić, aby ograniczyć tempo wyczerpywania się surowców nieodnawialnych. Gospodarując zasobami środowiska naturalnego, powinno się wykorzystywać je oszczędnie, unikając marnotrawstwa. Należy dążyć do większego zużycia bogactw odnawialnych, zmniejszając w ten sposób zużycie bogact...

Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska - wstęp

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 252

Przedstaw istniejącą strukturę Państwowego Monitoringu Środowiska w naszym kraju. presje na środowisko - blok I powietrze woda powierzchnia ziemi stan środowiska - blok II monitoring jakości powietrza m. jakości wód m....

Surowce energetyczne w Polsce - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Wskaż jakie surowce energetyczne ma, a jakie musi importować Polska. (sprawdźcie sobie, bo robiłam z głowy) Mamy: węgiel kamienny (wydobywa się najwięcej ze wszystkich surowców) węgiel brunatny. Gaz ziemny i ropa naftowa - niewielkie ilości w Polsce, importowane z zagranicy - na pewno Rosja Nie ...