Politechnika Warszawska - strona 610

Wykład - definicja pasowań

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

PASOWANIA Pasowanie- kojarzenie wymiaru wewnętrznego jednego elementu z wymiarem zewnętrznym drugiego elementu. Jeden z elementów (podstawowy) ma ustalone pole tolerancji a potrzebne pasowanie uzyskujemy poprzez dobór pola tolerancji elementu drugiego. RODZAJE: Luźne (ruchome) mieszane ciasne (wtł...

Tolerancje geometryczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

TOLERANCJE GOMETRYCZNE ITD. Tolerancja- dopuszczalny przedział wartości wymiarów, w którym elementy uważa się za identyczne w sensie technicznym. RODZAJE: -wymiarów długościowych, kątowych, kształtów położenia, złożone położenia i kształtu. Potocznie wymiary zewnętrzne nazywamy wymiarami wałków n...

Pytania na kolokwium - Schemat układu logistycznego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

3 rodzaje powiązań miedzy układami rozdzielającymi i zbierającymi Schemat układu w skali makro , str. 177 Schemat zadania logistycznego w zakładzie produkcyjnym Schemat układu logistycznego w zakładzie dystrybucyjnym Podstawowe kroki w formowaniu SL opisać SL Schemat zadania logistycznego w dys...

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Krystalizacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

12. Opisać wpływ sposobu prowadzenia procesu krystalizacji na jakość otrzymanego produktu. Wielkość kryształków!! Im mneisjze tym lepsza rozpuszczalność więc lepsza krystalizacja, wiecej małych agregatów - dlatego rpzchładzamy i mieszamy Zalezy od składu, czy sól jest uwodniona, czy mamy mieszanin...

System źródeł prawa administracyjnego - charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

System źródeł prawa administracyjnego - charakterystyka. Rodzaje źródeł prawa administracyjnego: 1. Charakter obowiązywania: źródła prawa powszechnie obowiązującego/wewnętrznie obowiązującego 2. Rozróżnienie treści aktu prawnego: źródła ustrojowe, funkcjonalne, określające prawa i obowiązki 3. Us...

Uznanie administracyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 392

Uznanie administracyjne. Uznanie administracyjne stanowi ściśle określoną sferę, w której organ administracji może rozstrzygnąć sprawę w różny sposób przy tym samym stanie faktycznym. Oznacza kompetencję organu administracji do kształtowania rozstrzygnięcia sprawy według oceny celowości, dokonuwaną ...

Zadania zlecone, funkcje zlecone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Zadania zlecone, funkcje zlecone. Funkcje zlecone występują wówczas, gdy podmiotowi nie będącemu organem administracji publicznej przepisy prawa przyznają kompetencje do stosowania jednostronnych rozstrzygnięć, w formach takich, w jakich czynią to organy administracji publicznej. Zadania zlecone po...

Zakład administracyjny, pojęcie oraz rodzaje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 826

Zakład administracyjny - pojęcie oraz rodzaje. Zakład to względnie samodzielna jednostka organizacyjna, wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest ciągłe bezpośrednie świadczenie usług socjalnokultoralnych o szczególnym znaczeniu społecznym. Rodzaje: -...

Zalecenia i opinie UE - porównanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Zalecenia i opinie UE - porównanie. Cecha wspólna - nie mają wiążącego charakteru. Zalecenia są wydawane przez Komisję Europejską lub radę UE, skierowane są do państw członkowskich w celu ujednolicenia porządku prawnego, natomiast opinie oprócz Komisji Europejskiej i Rady UE może wydać również Parla...

Zasada proporcjonalności - charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 693

Zasada proporcjonalności - charakterystyka. Zasada ta jest znana także pod nazwą zasady współmierności a także jako zasada najmniejszego bólu. Stanowi gwarancję ochrony jednostki przed nadmierną ingerencją administracji publicznej ...