Politechnika Warszawska - strona 609

Realizowanie funkcji na dekoderze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 413

Jak się realizuje funkcje na dekoderze "1 z n" „ 1 z n” stosujemy elementy OR, na wyróżnionym wyjściu będzie 1, zbudowany z bramek AND i NOT. Każdemu słowu wyjściowemu przypisany jest jeden bit słowa wyjściowego i tym samym jedno wyjście układu. Jeżeli dane słowo pojawi się na wejściu uk...

Otrzymanie KPI z tablicy prawdy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Jak z tablicy prawdy otrzymać KPI/ KPS ? kanoniczną postać sumy można otrzymać bezpośrednio z tablicy wartości funkcji rozpatrując tylko te wiersze dla których y=1, przy czym zmienna o wartości 1 wchodzi do iloczynu w postaci afirmacji, a zm...

Kodowanie z zastosowaniem rachunku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 280

Kodowanie z zastosowaniem rachunku podziałów Poprawne kodowanie można uzyskać, wybierając podziały tak, aby zawsze istniał podział, w którym pary stanów (sk, sm) i (sr , sn) należą do różnych bloków Wyrażenia sk, sm - sr , sn nakazujące umieszczenie różnych par stanów w różnych blokach podział...

Napięcie zasilania układów scalonych TTL - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Napięcie zasilania układów scalonych TTL, zgodnie z danymi katalogowymi, wynosi UCC=5V ± 5%. W tolerancji uwzględniono również napięcie tętnienia o częstotliwości 50 Hz. Należy pamiętać o tym, że przypadkowa zmiana polaryzacji zasilania...

Wykład - implicent, implicent prosty i implicent prosty zasadniczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 665

Opisać i porównać: implicent, implicent prosty i implicent prosty zasadniczy  Implicentem - danej funkcji przełączającej nazywamy funkcję tych samych argumentów o następującej własności: dla wszystkich zespołów wartości argumentów dla których implicent jest równy zeru, również dana funkcja jest ró...

Różnica między warunkami elementarnymi a separacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 350

Różnica między warunkami elementarnymi a separacji Warunki nakazujące nam umieszczenie różnych par stanów w różnych blokach podziału określającego kod nazywamy warunkami elementarnymi. Warunki elementarne są to warunki wyznaczane dla podziałów wewnętrznych dla których podziały w rodzinie końcowej n...

Sposoby usuwania hazardu - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 441

Sposoby usuwania hazardu Najbardziej skutecznym sposobem usunięcia hazardu jest synchronizacja układu, tzn. blokowanie przekazywania sygnału z układu do zakończenia wszystkich procesów przejściowych Poprzez modyfikację układu przy pomocy tablic Karnaugh'a Dla uniknięcia hazardu należy w tablicy K...

Układy kombinacyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Układy kombinacyjne. To takie układy, których stany wyjść są zawsze jednoznacznie określone przez stany wejść. Oznacza to ze odprowadzając na wejście takich układów określona kombinacje sygnałów binarnych, otrzymujemy na wyjściu odpowiedzi specyficzne dla zastosowania wymuszeń i funkcji logicznej, ...

Wykład - zjawiska zachodzące przy przełączaniu przekaźnika

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 385

Wyjaśnić zjawiska zachodzące przy przełączaniu przekaźnika i sposób ich usunięcia Drgania powodują błędne zliczanie impulsów. Układ zamiast wykrywać określoną liczbę impulsów wykrywa ich więcej. Podczas pracy z przekaźnikiem, gdy opada kotwica ge...

Zasady tworzenia grup w minimalizacji metodą Karnaugh - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Zasady tworzenia grup w minimalizacji metodą Karnaugh'ta.  Zasady doboru grup: -należy utworzyć grupy obejmujące wszystkie jedynki lub wszystkie zera funkcji -ilość utworzonych grup powinna być jak najmniejsza, aby liczba implikantów (implicentów) była jak najmniejsza -ilość jedynek (zer) w grup...