Politechnika Warszawska - strona 608

Metody rozkładu ruchu na sieć - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Metody rozkładu ruchu na sieć 1. Wszystko albo nic - cały potok w danej relacji przejmuje jedna droga (odpowiednik - jeden łuk w grafie), nadwyżki kierowane są na inne drogi. 2. Metoda wielu dróg - potok jest rozkładany na wiele dróg zależnie od ich

Podział ze względu na prowadzenie tras - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Podział ze względu na prowadzenie tras: - środki transportu poruszające się po ulicach - środki transportu poruszające się poza skrzyżowaniami po wydzielonych trasach, częściowo na estakadach i w tunelach - środki całkowicie wydzielone z innego ruchu (kolej, metro, SKM, BRT - Bus Rapid Transit - ...

Rozkład maksymalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

Rozkład maksymalny - T max = (Pi Ai) / ∑ Pi = (Pj Aj) / ∑ Aj Pi - potencjał generujący [ruch, jaki generuje dany region] Ai - potencjał absorbujący [ruch, jaki przyjąć może dany region] Rozkład maksymalny, zwany też proporcjonalnym, zakłada, że podróże odbywane są proporcjonalnie do potencjału ab...

Tramwaj szybki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Tramwaj szybki: - porusza się po wydzielonych trasach, skrzyżowania często pokonuje na estakadach (tak jak Poznański Szybki Tramwaj) lub w tunelach (jak krakowska linia 50 w tunelu pod Politechniką), dzięki czemu oferuje lepszy czas podróży - większe odległości międzyprzystankowe - 0,6-0,8 km - w...

Układy urbanistyczne miast - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Układy urbanistyczne miast: 1. pasmowy - zabudowa jest ułożona wzdłuż arterii komunikacyjnych; - czas podróży c = 30 min - szerokość pasa zabudowy 1000m - średnia gęstość...

Zasady w polityce transportowej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 245

Zasady: Innymi zasadami w polityce transportowej są: dążenie do zrównoważonego rozwoju miasta, doskonalenie infrastruktury drogowej i szynowej, nadanie priorytetu komunikacji zbiorowej w rejonach centralnych miasta, opieranie planów rozwojowych

Technika cyfrowa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

realizacja na elementach logicznych realizacja na dekoderach i elementach logicznych realizacja na multiplekserach Porównać poznane metody minimalizacji funkcji logicznych. porównać poznane metody budowy układów kombinacyjnych zrealizować na najprostszym multiplekserze funkcję o mniej więcej ta...

Definicja faktoryzcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 357

Co to jest faktoryzcja, celowość jej stosowania.  Faktoryzacja funkcji logicznych Otrzymane w wyniku minimalizacji postacie końcowe funkcji, często można jeszcze przekształcić zmniejszając liczbę literałów Proces ten zwany jest faktoryzacją. Faktoryzacja polega na wyniesieniu przed nawias wspólne...

Wykład - rodzina końcowa i rodzina końcowa optymalna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 238

Co to jest rodzina końcowa i rodzina końcowa optymalna? Rodziną końcową podziałów Tk nazywamy zbiór podziałów który można przyjąć do kodowania, tzn. zbiór spełniający warunek zerowego iloczynu. Rodziną końcową optymalną Tk opt nazywamy rodzinę końcową Tk wyznaczającą kod dający najprostsze funkcje...

Układy kombinacyjne a układy sekwencyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

czym sie różnią układy kombinacyjne od sekwencyjnych  W układach kombinacyjnych każda kombinacja sygnałów wejściowych określa jednoznacznie kombinację sygnałów wyjściowych. W układach sekwencyjnych stan wejść nie określa w sposób jednoz...