Politechnika Warszawska - strona 607

Wskaźniki liczbowe niezawodności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

Wskaźniki liczbowe niezawodności wartość oczekiwana ; całkujemy przez części wg: , wariancja po scałkowaniu przez części otrzymujemy: , Wielkość oznacza średni czas życia obiektu, a przeciętne odchylenie czasu życia obiektów od oczekiwanego . Zmiany stanu technicznego spowodowane wymuszeniami sk...

Wymiana w ustalonym wieku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 343

WYMIANA W USTALONYM WIEKU ; gdzie: - prawdopodobieństwo, że obiekt wymieniany profilaktycznie w ustalonym czasie (co stały okres w) nie uszkodzi się do chwili t, - prawdopodobieństwo, że obiekt nie uszkodzi się w kolejnych przedziałach czasu o długości w, - prawdopodobieństwo, że obiekt nie uszk...

Zależne uszkodzenia elementów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 273

Zależne uszkodzenia elementów gdy jeden z elementów uszkodzi się to intensywność uszkodzeń elementu pozostającego w stanie zdatności wzrasta do 1) ani jeden element nie uszkodzi się do chwili : 2) element (1) uszkodzi się w pewnej chwili , element (2) nie uszkodzi się do chwili : , , element (2) ...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Rozkład wykładniczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 665

Zadanie 30 Urządzenie o strukturze niezawodnościowej jak na rysunku składa się z elementów, których czasy zdatności mają rozkłady wykładnicze o znanych parametrach odpowiednio równych λ1 i λ2. Obliczyć oczekiwany czas zdatności oraz in...

Błąd 3n - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Błąd 3σ - przyjęty standardowy błąd w pomiarach. Σ określa kształt krzywej dla błędów przypadkowych. Aby wyznaczyć błąd σ należy podążać wg procedury: - wyznaczyć wartość średnią - obliczyć σ odchylenie średniokwadratowe - jeśli mamy kilka pomiarów, wyznaczyć σ` - wynik pomiaru wynosi 3σ Dla błędu...

Błąd dynamiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Błąd dynamiczny - powstaje przy pomiarach będących realizacją procesu stochastycznego. Wyznaczany jest w funkcji czasu. Błąd dynamiczny jest różnica między y(t) - wartość wyjściowa z ...

Prawa fizyczne wykorzystywane w tensometrze oporowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

Prawa fizyczne wykorzystywane w tensometrze oporowym - oporność przewodu Hooke`a - odkształcenie ciała pod wpływem siły jest wprost proporcjonalne do siły objętości [rośnie długość to maleje przekrój] Poissona, a w zasadzie liczba Poissona

Przetwornik sejsmiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Przetwornik sejsmiczny x- wielkość mierzona , y - wielkość pomierzona 1 - elem. drgający , 2 - obudowa , 3 - masa sejsmiczna , 4 - elem. Sprężysty , 5 - ukł. drgający. Jeśli częst...

Biznes Plan Siłowni - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 448

Biznes Plan Siłownia SPIS TRESCI: 1. Ogólny opis przedsiębiorstwa 2. Oferowane produkty oraz usługi 3. Plan techniczny działalności operacyjnej 4. Analiza rynku 5. Plan marketingowy 6. Struktura organizacyjna 7. Załączniki - wzór umowy spółki - wpis do ewidencji działalności gospodarczej ...

Profil przedsiębiorstwa i jego produkcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Profil przedsiębiorstwa i jego produkcji Profil przedsiębiorstwa zawiera: Informacje dotyczące powstania i historii działalności firmy; dynamikĘ rozwoju produkcji i sprzedaży oraz jej strukturę; zmiany w pozycji rynkowej przedsiębiorstwa; analizę dotychczasowej struktury produkcji, zmiany technol...