Politechnika Warszawska - strona 606

Modelowanie czasu zdatności obiektu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

MODELOWANIE CZASU ZDATNOŚCI OBIEKTU PRZY UŻYCIU ROZKŁADÓW TEORETYCZNYCH Rozkład jednostajny czasu zdatności opisany na przedziale od 0 do k Jest to przykład rozkładu ograniczonego, gdyż urządzenie nie będzie działać dłużej niż k jednostek czasu. • Gęstość prawdopodobieństwa ...

Niezawodność obiektów naprawialnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Niezawodność obiektów naprawialnych (odnawialnych) Rozpatrzmy dwa przypadki: czas naprawy (odnowy) jest bardzo mały w stosunku do czasu życia elementu. Mówimy wówczas, że odnowa jest natychmiastowa (czas jej trwania ) czas naprawy (odnowy) posiada pewną skończoną wartość i nie jest pomijalny. ad...

Niezawodność obiektu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

Niezawodność obiektu - własność, która wyraża się poprawnym wykonywaniem przez obiekt założonych zadań w określonych warunkach i określonym czasie. Inaczej Niezawodność obiektu określa stopień zaufania, że w rozpatrywanym przedziale czasu obiekt zachowa zdolność do wypełniania swoich funkcji. For...

Niezawodność typu wykładniczego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1729

Niezawodność typu wykładniczego Wówczas, gdy czas życia obiektu jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem , a więc: dla dla ostatnia równość zwana jest wykładniczym prawem niezawodności , wykładnicze prawo niezawodno...

Przypadki szczególne - struktura równoległa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 301

Przypadki szczególne Niech zmienne losowe mają jednakowy rozkład prawdopodobieństwa o dystrybuancie , wówczas: Niech zmienne losowe maja rozkład wykładniczy o parametrach odpowi...

Przypadki szczególne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

Przypadki szczególne 1) Niech zmienne losowe mają taki sam rozkład prawdopodobieństwa dla , Wszystkie elementy mają więc również jednakowe dla , stąd Intuicyjnie zrozumiała interpretacja: połączenie szeregowe identycznych elementó...

Rezerwa nieobciążona - wykład - Zdatność układu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Rezerwa nieobciążona (zimna) ale W jakich sytuacjach układ będzie zdatny w chwili ? element podstawowy (1) nie uszkodzi się do chwili : element podstawowy (1) uszkodzi się w pewnej chwili , element rezerwowy (2) nie uszkodzi się w przedziale : Jeżeli będą dwa elementy rezerwowe, to pojawi się tr...

Rezerwa obciążona - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

Rezerwa obciążona („gorąca”) Element podstawowy „0” i rezerwowe od „1” do „n” poddawane są takim samym obciążeniom wynikającym z warunków pracy, zatem ich własności niezawodnościowe zmieniają się w taki sam sposób. Nie jesteśmy w stanie określić, który z elementów jest rezerwowy i który wcześniej u...

Struktura progowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 665

Struktura progowa (nazywana strukturą k z n ) - jeżeli system jest zdatny wtedy, gdy zdatnych jest co najmniej k spośród n jego elementów to jego struktura niezawodnościowa nazywana jest progową. Struktury szeregowa i równoległa można uważać za szczególne przypadki struktur progowych odpowiednio n...

Struktura równoległa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 560

Struktura równoległa - jeżeli system jest niezdatny wyłącznie wtedy, gdy niezdatne są wszystkie jego elementy to jego struktura niezawodnościowa nazywana jest równoległą. Prawdopodobieństwo tego, że cały obiekt jest niezdatny wyraża się wzorem: Gdy czasy zdatności poszczególnych elementów są nieza...