Politechnika Warszawska - strona 601

Układ nadążny - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Układ nadążny - inaczej układ śledzący, jest rodzajem układu sterowania. Sygnał sterujący x0 jest nieznaną funkcją czasu. Zmiany sygnału sterującego x0 nie zależą od procesu zachodzącego wewnątrz układu automatycznej regulacji, ale są wywołan...

Układ stabilny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Układ stabilny - taki liniowy układ dynamiczny, gdy dla wszystkich (ograniczonych) stanów początkowych x(t0) przy braku wymuszeń (zerowym sygnale wejściowym) sygnał wyjściowy pozostaje ograniczony. Warunkiem koniecznym stabilności jest, b...

Układ sterowalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Układ sterowalny - układ, który stosując ograniczone przedziałami sterowanie można przeprowadzić z dowolnie zadanego stanu początkowego do początku układu współrzędnych przestrzeni stanów w skończonym czasie. Układ sterowalny jest układem, w którem wektor sygnałów wejściowych oddziaływuje na wszyst...

Wpływ części całkującej i różniczkującej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Wyjaśnić wpływ części: I (całkującej) i D (różniczkującej) na proces regulacji. Narysować przykładową cha-tykę regulacji z obiektem inercyjnym. RÓŻ.- zapewnia stabilność układu CAŁ.- zapewnia ostatyzm układu regulacji, na który astabilny ustalony przy zakłóceniu skokowym uchyb jest równy 0, a jego...

Kryteria instalowania sygnalizacji dla skrzyżowań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 105

Kryteria instalowania sygnalizacji dla skrzyżowań: - obciążenie i geometria: 0 - 122 pkt - ilość wlotów; ilość pasów; obciążenie ogólnego; - obciążenie najmniejszego wlotu; - obciążenie ruchem pieszych do 4000: 1- 30 pkt - stopień widoczności: 0 - 40 pkt - zdarzenia drogowe: 0 - 50 pkt Podsumo...

Macierz współbieżności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Macierz współbieżności: kwadratowa macierz binarna W, której element wi,j=1 jeśli strumienie uczestników ruchu (sygnalizatory, grupy sygnałowe) nie są parą strumieni (sygnalizatorów, grup sygnałowych) konfliktowych, zaś wi,j=0 w przeciwnym przypadku; Macierz konfliktów: kwadratowa macierz binarna K...

Miarodajny zestaw grup sygnałowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Miarodajny zestaw grup sygnałowych - zestaw wymagający najdłuższego cyklu dla spełnienia warunków przepustowości dla przyporządkowanych do tych grup strumieni; musi spełniać warunki: - żadna para grup zestawu nie może wyświetlać sygnału ziel...

Normatywne długości sygnałów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Normatywne długości sygnałów: - sygnał żółty: 3s; - sygnał żółto-czerwony: 2s (dopuszcza się 1s); - zielony pulsujący: 4 s; - zielony dla pojazdów: 9s (dopuszcza się 8s); - zielony dla pojazdów przy akomodacji (strumienie z detekcją): 2s; - zielony dla pojazdów przy akomodacji (strumienie bez ...

Normy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Normy: - prędkość: - pieszy: 1,4m/s - rower: 2,8m/s - tramwaj: 10m/s - pojazdy: 50 - 60m/s - zajmowany odcinek: - samochód osoby: 10m - autobus: 18m - tramwaj: n x 13m - maksymalne przyspieszenie: - samochód osobowy: 3,5m/s2 - autobus: 2 m/s2 - tramwaj: 1,2 m/s2 ...

Obszar skrzyżowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kazimierz Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Obszar skrzyżowania: obszar obejmujący wspólną część dróg danego skrzyżowania, ograniczony wyznaczonymi lub domniemanymi liniami zatrzymania oraz ich przedłużeniami; Skrzyżowanie izolowane: każde skrzyżowanie, dla którego wszystkie strumienie zgłoszeń pojazdów są strumieniami prostymi, tj strumieni...