Politechnika Warszawska - strona 600

Podstawy automatyki - ćwiczenia - Płaszczyzna fazowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Ćwiczenie 4 Płaszczyzna fazowa 1. Rozwiązanie równania kwadratowego. 2. Równanie charakterystyczne równania różniczkowego, dziedziny rozwiązań w zależności od współczynników a0,a1. 3. Pojecie stanu u układach rzeczywistych. 4. Opis układu za pomocą współrzędnych stanu. 5. Rozwiązanie równania ...

Charakterystyka statyczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Charakterystyka statyczna Charakterystyka statyczna przedstawia zależność wielkości wyjsciowej od wielkości wejściowej w stanie ustalonym . Wartości ustalone wejścia i wyjścia oznaczamy xo i yo xo=lim x(t) t--niesk. , yo=lim y(t) Obiekty as...

Człon różniczkujący w automatyce - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Człon różniczkujący w automatyce W automatyce człon różniczkujący (idealny) to człon, który na wyjściu daje sygnał y(t) proporcjonalny do pochodnej sygnału wejściowego x(t): Poddanie powyższego związku obustronnej transformacji Laplace'...

Działanie D - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Działanie D Działanie D nie zapewnia likwidacji uchybu - ma więc sens wyłącznie korekcyjny I wobec tego nigdy ni występuje samodzielnie. Lecz z działaniem P. Korektor PD jest to korektor dla zakresu większych częstotliwości. Korektor PD powoduje...

Działanie P - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Działanie P Działanie P (proporcjonalności) oznacza wzmocnienie uchybu. Działanie to zapewnia realizację elementarnego celu regulacji tj zmniejszenie uchybu regulacji. Działanie p jest jednak działaniem dość niebezpiecznym ponieważ łatwo p...

Minimalizacja funkcji logicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Minimalizacja funkcji logicznych. Zasadniczą częścią syntezy kombinacyjnych układów logicznych jest minimalizacja formalna funkcji logicznych tzn. doprowadzenie funkcji do postaci o możliwie najmniejszej liczbie symboli użytych do jej zapisania. Zagadnienie szczególnie ważne nie tylko dlatego, że z...

Praca przekaźnika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Praca przekaźnika z dodatkowym oporem i indukcyjnością szeregową. Wzrost czasu zwarcia zestyków i rozwarcia zwiernych. Wzrost czasu zwierania można wytłumaczyć powolniejszym narastaniem prądu spowodowanym obecnością indukcyjności. Wpływ induk...

Praca przekaźnika z oporem szeregowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Praca przekaźnika z oporem szeregowym i zbocznikowanego pojemnością. Wpływ tych elementów jest dość znaczny. zwiększył się czas zwarcia zwiększył się czas rozwarcia. Włączenie równolegle pojemności powoduje zwiększenie się czasu zwalniania. Rozładowanie się kondensatora (po wyłączeniu napięcia ste...

Trasmitacja operatorowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

TRANSMITANCJA OPERATOROWA Jest to stosunek transformat wyjściowej do transformaty wielkości wejściowej przy zerowych warunkach początkowych . G(s)=y(s)/u(s) TRANSMITANCJA WIDMOWA G(jw)=y / u Przejście z transmitancji operator...