Politechnika Warszawska - strona 599

Stropy deskowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Stropy deskowe W strtopach tych nie stosuje się belek ale bale(roztaw 50 do 60 cm) lub deski ustawione na rąb (roztaw 40 do 45 cm) , Wysokości bali i desek ust. Na rąb nie powinna przekraczać 22 cm.. Deskowanie górne wykonuje się z desek o grubości 2, 5 cm. Deskowanie czasami zastępowane jest płytam...

Podstawy budownictwa - Tarasy

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

TARAS Stropodach dodatkowo przeznaczony do chodzenia i przebywania na nim ludzi nosi nazwę tarasu . Różni się od Stropodach jedynie pokryciem zewnętrznym , a układ pozostałych warstw zależy od przeznaczenia pomieszczeń znajdujących pod tarasem . dzieli się na ocieplone i nie ocieplone . Tarasy można...

Wzmacnianie fundamentów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Wzmacniania fundamentów pod budynkami. poszerzenie (np. przez wykonanie dodatkowych law wzajemnie powiazanych; poszerzenie stop fundamentowych z 4 stron, law z 2 i 4), pogłębienie, wymiana fundamentów, zmiana sposobu posadowienia (np. zastosowanie pali wierconych lub wtlaczanych, które przenosza ci...

Obliczenie transmitancji wypadkowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Obliczenie transmitancji wypadkowej. transmitancja dwóch elementów połączonych szeregowo: transmitancja wypadkowa po uwzględnieniu sprzężenia zwrotnego i wartości podstawień: T=1, k1=1, k2=1: po uwzględnieniu definicji transmitancji tj. , transmitancja wypadkowa wyraża się następująco: , na podstawi...

Przykład obliczania transmitancji operatorowej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 161

Przykład obliczania transmitancji operatorowej Wyznaczyć transmitancję następującego dynamicznego obiektu liniowego (inercyjnego) opisanego równaniem różniczkowym: Aby wyznaczyć transmitancję stosujemy następujące przekształcenia Lapl...

Obserwowalność układu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Sprawdzić, czy układ jest obserwowalny? Warunkiem koniecznym i dostatecznym obserwowalności jest, aby macierz była rzędu n (czyli, żeby miała n - liniowo niezależnych kolumn). Układ, którego obserwowalność będziemy sprawdzać jest układem o ...

Synteza układów regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Synteza układów regulacji Synteza układu regulacji polega na określeniu właściwości obiektu w celu doboru odpowiedniego regulatora do danego obiektu .Aby zbadać właściwości dynamiczne obiektu należy na wejściu obiektu podać wymuszenie skokowe . Otrzymamy wówczas na wyjściu obiektu odpowiedź na to wy...

Wskaźniki regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 616

Wskaźniki regulacji 1. wskaźnik uchybu ustalonego określa się przez podanie: 1. wartości dopuszczalnej w jednostkach fizycznych, 2. w jednostkach względnych 2. czas regulacji tr prze...

Podstawy automatyki - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Wyprowadź a0, a1 jeśli będzie pkt. osobliwy przy takich współrzędnych. Równanie charakterystyczne ma postać: λ2-a1*λ-a0=0 λ1,λ20 wtedy węzeł niestabilny; λ1λ20 wtedy ognisko niestabilne Re λ1,2=0 wtedy środek ...