Politechnika Warszawska - strona 597

Leasing - omówienie - Prawa własności

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Leasing Leasing - jest alternatywą wobec użytkowania majątku nabytego przez firmę na własność i polega na eksploatacji obiektów majątku trwałego w formie najmu. Oznacza upoważnienie przez właściciela obiektów majątku trwałego do ich użytkowania w ustalonym okresie w zamian za uzgodnienie ratalne op...

Metoda arytmetyczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Metoda arytmetyczna: IRR = i1 + (i2 +i1)⋅ NPV1 / (NPV1 - NPV2) NPV r Jeśli to wskaźnik pochodny w stosunku do NPV. Jeśli stopa dyskonta i = IRR, wówczas B/C Ratio = 1Projekt oceniany na podst. B/C Ratio uznaje się za efektywny gdy jest o...

Ocena opłacalności realizacji projektów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 168

Ocena opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych Celem jest stwierdzenie, czy realizacja określonego projektu inwestycyjnego przyniesie korzyści, czy też nie. Projekt to każde z przedsięwzięć inwestycyjnych. Struktura projektu zasoby (wejścia) - praca, materiał, kapitał, ziemia transformac...

Pay-back Period - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Pay-back Period. okres zwrotu nakładów oznzcza liczbę lat, liczonych od pierwszego roku realizacji projektu, w ciągu których nastąpi zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. N - wielk. poniesionych nakł. inwest. ogółem Wt - wpływ netto z działaln. operacji w roku „t” k - okr. zwrotu poniesion...

Rynek docelowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

Rynek docelowy: fragment rynku (segment) na którym działa przedsiębiorstwo mając przewagę nad konkurencją oraz będąc wyróżnionym przez konsumentów stanowiących dany rynek. Wybór rynku docelowego: zdefiniow. zbioru potencjalnych klientów dokonanie

Transport samochodowy i drogowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

tr sam i drogowy ZALETY: - gęstość dróg - wysoka opłacalność - komplementarność- uzupełnia tr kolejowy i lotniczy - elastyczność dostosowania do potrzeb klienta, - - dostosowanie technik przemieszczania do potrzeb rynku, - konkurencyjność czasowa, - względy bezpieczeństwa, WADY: - przewozy n...

Transport - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

TRANSPORT - w ujęciu strukturalnym - jeden z sektorów gosp narodowej zajmujący się przemieszczaniem dóbr rzeczowych (ładunków) oraz osób (pasażerów) - w ujęciu czynnościowym (funkcjonalnym) - przemieszczanie ład (pokonywanie przestrzeni) przy zast środków transportu (taboru) oraz czynności dodatkow...

Właściwości wyboru środka transportu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

WŁAŚCIWOŚCI WYBORU SR TR PRZEZ KLIENTA I. dostępność do danego rodzaju tr (usytuowanie, gęstość sieci, lokalizacja) II. cechy techniczno-eksploatacyjne śr tr dostosowanie ich do podatności tr ładunków, bądź też do wymagań pas III. cechy usługi tr - czas kursu - częstotliwość kursowania - regula...

Wskaźniki rynkowe - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Wskaźniki rynkowe - określane są na bazie ustalonych informacji na rynku kapitałowym. P/E = (cena rynkowa akcji/bieżący dochód przyp. na 1 akcję). P/BV = (cena rynkowa akcji/wartość księgowa firmy przyp. na 1 akcję). Wsk. poziomu dywidendy = (dywidenda przypadaj. na 1 akcję/cena rynkowa akcji) W...

Dwukanałowe przetwarzanie informacji krytycznych.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

BEZPIECZEŃSTWO Dwukanałowe przetwarzanie informacji krytycznych. Dynamiczna kontrola stanu przekaźników w obwodach urządzeń zewnętrznych. Dynamiczny sposób przekazywania poleceń z zastosowaniem bezpiecznego komparatora. Galwaniczne oddzielenie obwodów meldunkowych. Galwaniczne oddzielenie obwod...