Politechnika Warszawska - strona 596

Wydajność przewozowa wagonów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 329

Wydajność przewozowa wagonów Wydajność przewozową wagonów towarowych Ww, określa wielkość pracy przewozowej wyrażanej w tkm netto wykonanej przez przeciętny wagon ilostanu roboczego w rozpatrywanym rejonie sieci w określonym przedziale czasu (zazwyczaj roku). , gdzie licznik -

Przyczyny spadku siły nacisku w sprzęgle - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Przyczyny spadku siły nacisku w sprzęgle: 1. Podparcie dźwigienek wyłączających(brak luzu pomiędzy dźwigienkami, a łożyskiem dociskowym) na skutek np. zużycia sprzęgła, wybrania luzu. 2. Pęknięcie jednej lub kilku sprężyn. 3. Zmniejszenie sztywnoś...

Spadek współtarcia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Spadek współ. tarcia: 1. Nadmierny wzrost temp. powoduje chwilowy wzrost wspł. tarcia. 2. Zwiększenie temp. okładzin ciernych, które powoduje ich przypalenie lub zwęglenie. 3. Dostanie się na powierzchnię cierną czynnika smarującego np. woda, olej. 4. Zużycie graniczne okładzin ciernych powodujące w...

Wał napędowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Wał napędowy służy do przekazywania napędu między dwoma oddalonymi od siebie mechanizmami, których wzajemne położenie może się zmieniać. Cechy wału napędowego: 2 przeguby( na wejściu i wyjściu), możliwość zmiany długości, możliwie wysoka sztywność skrętna, wysoka odporność na

Zadania mostu napędowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Zadania mostu napędowego: 1. Przenoszenie sił masowych pomiędzy kołami jezdnymi, a układem jezdnym. 2. Wprowadza w układzie napędowym stałe przełożenie. 3. Zmiana kierunku przenoszenia m...

Przenoszenie kompetencji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

PRZENOSZENIE KOMPETENCJI Delegacja kompetencji Upoważnienie do wykonywania śr. odw. Starosta Siedlecki Woj. Mazowiecki Starosta Siedlecki Woj. Mazowiecki wykonujący zadania z zakresu admin. rząd. delegacja przeniesienie w drodze umowy śr. odw. od decyzji Burmistrza śr. odw. Starosta Łukowski W...

Efektywność ekonomiczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA- stosowana gdy dokonujemy ocen w skali makroek. w odniesieniu do tr. miarą jest korzyść społeczna. - wyrazem korzyści funkcji tr. są : - funkcje gosp. narod - rozwój wymiany gosp miedzynarodowej i narodowej. - rozwój turystyki - przeciw wagą są koszty tr. np.: - zajętość...

Ekonomika transportu - ekon - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

EKON. TR. - zaliczana do dyscyplin ekonomicznych nauk stosowanych zajmująca się badaniem zjawisk oraz prawidłowości ekonomicznych występujących w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki i w poszczególnych dziedzinach gospodarki człow...

Główne zasady marketingu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Główne zasady marketingu: dobra znajomość rynku powiązanie strategii przedsiębiorstwa z potrzebami rynku weryfikacja trafności decyzji podejmowanych w sferze produkcji przez pryzmat transakcji zawieranych na rynku przyjmowanie strategii marketingowej jako odpowiednio przygotowanego cyklu obiegu ...