Politechnika Warszawska - strona 595

Sposoby mocowania tarcz znaków pionowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Scharakteryzuj sposoby mocowania tarcz znaków pionowych Na jednym maszcie możemy umieszczać maksymalnie 3 znaki, dwa z nich muszą być w linii poziomej. Do tego celu używamy wysięgników których są 3 rodzaje : jednoramienne, dwuramienne i jednoramienne przeznaczone do mocowania znaków dwustronnych. P...

Środki cienkowarstwowego oznakowania poziomego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Scharakteryzuj znane tobie środki cienkowarstwowego oznakowania poziomego Środki cienkowarstwowego oznakowania poziomego (umieszczanego na powierzchni jezdni): Farby cienkowarstwowe 300÷600 mikronów. Nakładane bezpośrednio na powierzchnie jezdni....

Praca samodzielna, a systemowa - różnice

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Wyjaśnij na czym polega „praca samodzielna” i „praca systemowa” sterownika nadrzędnego. Sterownik nadrzędny- najczęściej występuje w systemach częściowo scentralizowanych, jako sterownik pośredni pomiędzy sterownikiem centralnym a lokalnymi. W pracy samodzielnej pełni funkcję sterownika matki, koor...

Efekt fantomowy - omówienie rodzai i miejsc powstania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Wymień znane tobie rodzaje efektu fantomowego i wskaż miejsca ich powstania Fantomem w układach optycznych sygnalizatorów nazywamy zjawisko polegające na zakłóceniu sygnału przez światło padające na ten układ z zewnątrz (na ogół jest to światło słoneczne) Wyróżnić można 3 rodzaje tego zjawiska: fa...

Moduły sterownika Vialis - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

wymienić moduły z jakich składa się sterownik Vialis Składa się on z: modułu CMM - monitor kolizji modułu IFCM - nadzór sygnałów czerwonych moduł LSB4 - moduł wykonawczy grup sygnałowych moduł SBC060 - główna płyta procesorowa sterownika moduł MSU (Multi Switch Unit) - odpowiadający za pobudza...

Układ torowy i drogowy - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

Układ torowy i drogowy Układ torowy będzie się składał z 1 toru ładunkowego o długości równej 350 m. Układ drogowy będzie składał się z: - drogi komunikacyjnej jednokierunkowej, - jednego pasma manipulacyjnego. Odległość od osi toru do rampy: 1,7...

Fronty terminali kolejowo - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Fronty terminali kolejowo-samochodowych stanowią: tory ładunkowe, pasma ładunkowe dla pojazdów samochodowych, pasma składowe dla kontenerów suwnice torowe obejmujące swym zasięgiem: tory ładunkowe, pasma dla samochodów i pasma składowe. Cechą charakterystyczną są pasy składowania tymczasowego, ...

Jednostka transportu intermodalnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Jednostką transportu intermodalnego może być: kontener wielki (ISO i odpowiadające wymaganiom UIC) - najbardziej rozpowszechniona jednostka transportowa, nadwozie wymienne, naczepa siodłowa, k...

Miejsca powstawania i zanikania strug ładunków wagonów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 245

Miejsca powstawania i zanikania strug ładunków wagonów. a) liniowe i stacyjne punkty ładunkowe. stacyjny punkt ładunkowy (SPŁ) - punkt (miejsce) załadunku/wyładunku wagonów znajdujący się na stacji manewrowej, liniowy punkt ładunkowy (LPŁ) - punkt ładunkowy zlokalizowany w rejonie ciążenia stacji...

Naładunek statyczny w rejonie sieci kolejowej - wzór

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

Naładunek statyczny w rejonie sieci kolejowej: suma mas ładunków naładowanych na pkt. ładunkowych rozpatrywanego rejonu sieci oraz wagonach znajdujących się w wagonach ładownych przybyłych do rozpatrywanego rejonu w analizowanym okresie, U - zastępcza praca naładunku wagonów, Un - suma liczby wago...