Politechnika Warszawska - strona 589

Zużycie zmęczeniowe SPALLING

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Zużycie zmęczeniowe SPALLING Zużycie zmęczeniowe SPALLING : polega na kumulacji odkształceń w warstwie wierzchniej wywołanych naprężeniami własnymi i naprężeniami od obciążeń zewnętrznych. W obszarze spiętrzenia naprężeń powstają mikropęknięcia pochodzenia zmęczeniowego, które rozszerzając się powo...

Omów strukturę jednokierunkowej sieci neuronowej

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Omów strukturę jednokierunkowej sieci neuronowej. Na czym polega proces jej uczenia. Na strukturę neuronową składają się neurony oraz łączące je synapsy. Z synapsami związane są wagi synap...

Stacjonarny, ergodyczny

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Co to znaczy, że sygnał jest: stacjonarny, ergodyczny? Sygnał stacjonarny to taki sygnał, którego charakterystyki statyczne (wartość średnia, wartość średnia kwadratowa

Z jaką częstotliwością należy próbkować sygnał pomiarowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Z jaką częstotliwością należy próbkować sygnał pomiarowy, co nazywamy aliazingiem. Sygnał pomiarowy należy próbkować z częstotliwością przynajmniej 2 razy większą od częstotliwości sygnału wejściowego. Dzięki temu unika się aliasingu, czy...

Co to jest dynamiczny model SMO

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Co to jest dynamiczny model SMO i jakie wzory określają zachowanie kolejki i wyjścia obiektu równanie stanu x'(t) = f [x(t), u(t)] równanie wyjścia y(t) = g [x(t), u(t)] ...

Empiryczna metoda wyznaczania przepustowości w punkcie wjazdowym

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Empiryczna metoda wyznaczania przepustowości w punkcie wjazdowym Zliczenie pojazdów, które przekroczyły skrzyżowanie w skończonych przedziałach czasu dla kilkunastu cykli świateł, a następnie tworzymy wykres, z którego wykreślamy wyniki nie ...

Model strukturalny skrzyżowania

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

model strukturalny skrzyżowania - są to bloki połączone sprzężeniami, które opisują oddziaływania między blokami. Zjawisko rozproszenia grup pojazdów - polega na tym, że grupa pojazdów przejeżdżających dane skrzyżowanie jako pakiet, przy oddalaniu od tego skrzyżowania staje się coraz bardziej rozpr...

Strumień elementarny

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1141

strumień elementarny - nazywamy uczestników ruchu, którzy przekraczają skrzyżowanie właściwe od określonego punktu wjazdowego do określonego punktu wyjazdowego strumień łączny - nazywamy wszystkich uczestników ruchu, którzy przekraczają skrzyżowanie rozszerzone od określonego punktu wejściowego do ...