Politechnika Warszawska - strona 584

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 7

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Każdy pracownik zaangażowany w realizację procesu przewozowego Powinien mieć odpowiednie kwalifikacje Jeżeli jest kierowcą musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowej. Musi posiadać ważne badania psychologiczne. Umowa 561/2006 Reguluje m.in. czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy ...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 8

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 182

Przerwa w prowadzeniu pojazdu dla kierowcy realizującego przewozy objęte rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców: Może być podzielona np. na dwa okresy trwające kolejno 15 i 30 minut. Może być podzielona np. na trzy okresy po 15 minut. Nie może być dzielona. Zgodnie z przep...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 9

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców tygodniowy czas pracy kierowców maksymalnie może być równy: 48 godzin, 56 godzin 60 godzin. Dzienny czas prowadzenie pojazdu w przypadku kierowcy realizującego przewozy objęte rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców: Może być p...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 10

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Podczas opracowywania technologii dla procesu przewozowego, jako dane należy uwzględnić: Liczbę pracowników realizujących poszczególne czynności i ich wyposażenie w środki i urządzenia. Warunki płatności określone w umowie między dostawcą i odbiorcą. Rodzaj i postać ładunków. Technologie procesu...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 12

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

Certyfikat kompetencji zawodowych Jest wymagany w stosunku do właścicieli firm przewozowych Jest wydawany po wniesieniu stosownego zabezpieczenia finansowego. Na międzynarodowy przewóz drogowy swym zakresem obowiązuje także przewozy krajowe. Każdy pracownik zaangażowany w realizację procesu prze...

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 30

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Miejsce świadczenia usług przewozu osób między dwoma krajami UE wg ustawy o VAT: to poszczególne kraje, przez które przebiega trasa przewozu, to miejsce, w którym przewóz się rozpoczyna, to miejsce, w którym przewóz się rozpoczyna pod warunkiem, że jest realizowany na rzecz osoby fizycznej. Czyn...

Firma konsultingowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mirosław Nader
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Firma konsultingowa: Ta metoda jest najbardziej kosztowna i najmniej angażuje pracowników firmy, Konsultant współpracuje z wybranymi pracownikami, Istnieje jednak ryzyko mniejszego zrozumienia proponowanych przez konsultanta rozwiązań oraz wp...

Transportowy dozór techniczny

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mirosław Nader
 • Systemy zarządzania jakości w transporcie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY (TDT) powstał z dniem 01.01.2001 r. na podstawie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 122, poz. 1321 31.12.2000 r.) w miejsce likwidowanych specjalistycznych organów dozoru technicznego podległych ministrowi właściwemu do spraw transportu t...

Gdzie jest stosowana sieć LON

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2065

Gdzie jest stosowana sieć LON? LON (Local Operating Network) sieć zbudowana w technologii LonWorks, czyli technologii inteligentnego sterowania. Jest to jeden z najbardziej otwartych międzynarodowych standardów komunikacji w automatyce budynków. Czyli jest to sieć biurowa wykorzystywana przez firmy...

Z jakich elementów składa się język LD

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Z jakich elementów składa się język LD? Lewa pionowa szyna zasilająca, prawa pionowa szyna zasilająca, pozioma linia łącząca, pionowa linia łącząca, linie połączenia wielokrotnego (wszystkie połączone ze sobą) styk powiązany ze zmienną, cewka powiązana ze zmienną wyjściową lub zewnętrzną. ...