Politechnika Warszawska - strona 579

Wykład - sposób zrealizowania blokady stacyjnej w urządzeniach kluczow...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Opis sposób zrealizowania blokady stacyjnej w urządzeniach kluczowych. Równocześnie z zablokowaniem bloku Dz w nastawni wykonawczej, w odpowiednim okienku właściwego bloku otrzymania zgody Oz na nastawni dysponującej zmieni się kolor tarczki na bia...

Opracowanie - konstrukcja zwrotnicowego napędu ręcznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Opisz konstrukcję zwrotnicowego napędu ręcznego. Położenie iglic zwrotnicy zmienia się poprzez ręczne przestawienie dźwigni napędowej z ciężarem (przeciwwagą). Ruch dźwigni powoduje odpowiednie...

Wykład - proces nastawiania i zwalniania przebiegu w przekażnikowych s...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 224

Przedstaw proces nastawiania i zwalniania przebiegu w przekaźnikowych systemach o strukturze przebiegowej. Droga przebiegu utwierdza się po wzbudzeniu się przekaźnika sygnałowego. Do czasu zwolnienia przebiegu nie jest możliwe przełożenie jakiegokolwiek rozjazdu wchodzącego w skład drogi przebiegu. ...

Wykład - sposoby przełączania świateł sygnalizatora

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Przedstaw sposoby przełączania świateł sygnalizatora. Zmiana światła sygnalizatora realizowana jest przy użyciu dławika, kontrolującego stan poszczególnych żarówek. Ponieważ niedopuszczalna jest sytuacja w której przez pewną chwilę na sygnalizatorze nie pali się żadne światło to światło które ma być...

Wykład - układy kontroli świecenia żarówek sygnalizatora

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 175

Przedstaw układy kontroli świecenia żarówek sygnalizatora. +- A - z układem potencjometrycznym, B - z transformatorem, C - z przekaźnikiem kontrolnym, D - z dławikiem kontroli jednoczesnego świecenia oby świateł, E (nie ma na rysunkach) - z rdzeniem ferrytowym. ...

Wykład - realizacja utwierdzenia przebiegu w urządzeniach pędniowych...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

W jaki sposób realizowane jest utwierdzenie przebiegu w urządzeniach pędniowych? +- Utwierdzenie przebiegu polega na zamknięciu drążka przebiegowego blokiem przebiegowo utwierdzającym. Utwierdzenie trwa do czasu samoczynnego zwolnienia przez pociąg, niezależnie od położenia dźwigni sygnałowej. Zwal...

Wykład - uzasadnione stosowanie mechanicznych ręcznych urządzeń SRK...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

W jakich przypadkach uzasadnione jest stosowanie mechanicznych ręcznych urządzeń SRK? Stosowane są obecnie głownie na liniach bocznicowych. Przy częstych jazdach pociągów nie możliwe jest wykonanie wszystkich zadań. W urządzeniach ręcznych czynnikiem wykonującym bezpośrednio w terenie polecenia nast...

Wykład - własności układu dynamicznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Co można powiedzieć o własnościach układu dynamicznego, gdy transmitancja układu G(s) = k, gdzie k jest liczbą rzeczywistą. Możemy zastosować taki układ, gdyż jest do przewidzenia jego działanie i dzięki temu wiemy co się stanie. Obiekt j...

Wykład - przekształcenie Laplace

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

Co to jest przekształcenie Laplace'a, a co to jest transformata? Podaj przykład transformaty i funkcji oryginalnej. Przekształcenie Laplace'a przyporządkowuje określonej funkcji czasu f(t) transformatę operatorową F(s) jako funkcję zmiennej zespolonej s. Transformatę oblicza się na podstawie wzoru:...

Właściwości fizyczne skał - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2842

Właściwości fizyczne skał Do podstawowych właściwości skał należy: gęstość właściwa ps, gęstość objętościo­wa p, wilgotność naturalna w„, porowatość n i nasiąkliwość N. Metody wyznaczania właściwości fizycznych skał są takie same jak gruntów...