Politechnika Warszawska - strona 578

Zadania urządzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Jakie zadania realizują urządzenia: samoczynnego hamowania, kontroli prędkości i regulacji prędkości? Urządzenia kontroli prędkości - umożliwiają kontrolę zmniejszania prędkości i samoczynne uruchomienie hamowania przy przekroczeniu prędkości wynikającej z charakterystyki hamowania. Urządzenia regu...

Wykład - metoda maksymalnej wzajemnej widzialności

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Na czym polega metoda maksymalnej wzajemnej widzialności i metoda minimalnych odstępów przestrzennych? Metoda maksymalnej wzajemnej widzialności polega na przekazaniu obowiązku zachowania odpowiedniej odległości samym prowadzącym pojazd, zobowiązując ich do obserwacji sytuacji ruchowej oraz wymagaj...

Wykład - okręg sterowania i okręg nastawczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Podaj definicję okręgu sterowania i okręgu nastawczego. Okręg sterowania - obszar sieci kolejowej, w którym decyzje dotyczące realizacji przebiegów pociągowych są podejmowane centralnie przez jeden ośrodek decyzyjny. Ośrodkiem decyzyjnym może być człowiek (

Wykład - definicja przebiegu i nastawiania przebiegu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 210

Podaj definicję przebiegu i nastawiania przebiegu. Przebieg jest zbiorem stanów elementów układu torowego, urządzeń sterujących nimi i kontrolujących ich stan, właściwych dla realizacji jazdy wykorzystującej określoną drogę przebiegu. Nastawianie przebiegu - nadawanie elementom drogi przebiegu i wł...

Wykład - podstawowe podzespoły urzdązeń SRK

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Scharakteryzuj podstawowe podzespoły urządzeń srk. Podzespoły urządzeń sterowania ruchem: urządzenia zewnętrzne UZ - umieszczone w terenie w pobliżu elementów układu komunikacyjnego i pojazdów,· urządzenia wewnętrzne UW - umieszczone w centrum sterowania (w nastawni), w przekaźnikowni lub tp. pomie...

Wykład - urządzenia SRK jako urządzenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Wyjaśnij co oznacza określenie urządzeń srk jako urządzenia: pociągowe, manewrowe, rozrządowe. pociągowe urządzenia srk - mogą obsługiwać ruchy wszelkich rodzajów pojazdów (jazdy pociągowe, manewrowe), manewrowe urządzenia srk - mogą obsługiwać wyłącznie jazdy manewrowe, rozrządowe urządzenia srk...

Przebieg i droga przebiegu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Wyjaśnij znaczenie określeń: przebieg i droga przebiegu. Przebieg jest zbiorem stanów elementów układu torowego, urządzeń sterujących nimi i kontrolujących ich stan, właściwych dla realizacji jazdy wykorzystującej określoną drogę przebiegu. Droga przebiegu jest drogą jazdy wraz z drogą ochronną, dr...

Wykład - indywidualne i grupowe nastawianie przebiegu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Czym charakteryzuje się indywidualne i grupowe nastawianie przebiegu? Dla przebiegów wyjazdowych przekaźniki zwolnienia są grupowane. Wykorzystuje się jeden przekaźnik zwalniający. Podział obwodu przekaźników utwierdzenia dokonuje się poprzez ze...

Warunki projektowania rozstawienia semaforów na stacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Jakie warunki należy uwzględnić projektując rozstawienie semaforów na stacji? Semafory wjazdowe są ustawiane przed stacjami w odległości co najmniej 100 m przed miejscem niebezpiecznym. Odległość ta jest nazywana odcinkiem ochronnym. Semafory wyja...

Wykład - wymagania dla pulpitu nastawczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Jakim wymaganiom musi odpowiadać pulpit nastawczy? - umieszczony w odpowiedniej odległości, na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem do stanowiska obsługującego z uwzględnieniem potrzeby zagwarantowania określonej widoczności obsługiwanego rejonu; - rozmieszczenie elementów nastawczych pow...