Politechnika Warszawska - strona 568

Element PSN04 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: macierz funkcji kształtu, element PSN4, wykresy funkcji kształtu, wzory, szablony, przedstawione rysunki graficznie....

Optymalizacja kratownic

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: optymalizacja kratownic, narzędzia do optymalizacji, metoda przeszukania systematycznego, programowanie liniowe, funkcja celu, macierz A....

Zbieżność MES, elementy dostosowane.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: elementy dostosowane, kryterium ciągłości, kryterium stałości, kryterium ruchu sztywnego, podsumowanie - ogólny algorytm MES....

Ekran akustyczny - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja i charakterystyka ekranu akustycznego, użyteczność ekranów, izolacyjność akustyczna, współczynnik pochłaniania dźwięku, skuteczność ekranów....

Protokoły końcowe: UDP, TCP, RPC

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Czynniki kształtujące protokół końcowy, Protokół transportowy, Usługi sieciowe, Prosty demultiplekser, Multipleksacja, Demultipl...

Rozwój sieci teleinformatycznych

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Inteligentna platforma, Protokół internetowy, Cyfrowe linie abonenckie DSL, Sieć "głosowa", Voice-commerce, Telepraca....

Sieci komputerowe - ściąga

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ethernet, Szerokopasmowa technologia teleinformatyczna ATM, Suma kontrolna CRC, Token Bus,

Teoretyczne podstawy systemów operacyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: System operacyjny, Proces, Przestrzeń adresowa, Mapa przestrzeni adresowej procesu, Stos, Sterta, Plik....

Zdalne wywołanie procedury RPC

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Transakcja komunikatów, Diagram czasowy RPC, Części składowe RPC, Mechanizm RPC, Przesyłanie masowe BLAST....