Politechnika Warszawska - strona 564

Długość łuku krzywej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja długości łuku krzywej, łuk regularny, krzywa prostowalna, łuk regularna, twierdzenie, wniosek, całka krzywoliniowa ...

Szeregi funkcyjne - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ciągi funkcyjne, szeregi funkcyjne, zbieżność ciągu funkcyjnego, sze...

Szeregi o wyrazach dodatnich - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: szeregi o wyrazach dodatnich, kryterium porównawcze zbiezności i rozbieżności szeregów, szereg harmoniczny, dowód, twierdzenie, przykłady, obliczenia....

Przykładowe zadania na kolokwium z matematyki - sem 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pole obszaru ograniczonego parabolą, zbieżność całki niewłaściwej, równanie płaszczyzny, ekstrema funkcji danej wzorem, rozwiązy...

Przykładowe zadania na kolokwium z matematyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tadeusz Świrszcz
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pole obszaru ograniczonego, badanie zbieżności, obliczanie całki niewłaściwej, równanie prostej równoległej do płaszczyzny, znajdywanie ekstremy

Cząstki fundamentalne - przykładowy test.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 273

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ziarnistość materii, charakterystyka kwarków, oddziaływanie kolorowe, fermiony, bozony, trwałe cząstki fundamentalne, promie...

Płaski stan naprężeń - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: płaski stan naprężeń, punkt kontinium, pole przemieszczeń, pole odkształceń, związki geometryczne, związki fizyczne, równanie równowagi, dualność związków....

Multimedia i sieci komputerowe - skrypt s. 9

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Oprogramowanie komunikacyjne, Składanie elementów w sieć, Sieć LAN bez wzmacniaków, Magistralowa sieć lokalna, Sieci koncentratorowe....

Multimedia i sieci komputerowe - skrypt s. 11

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wzmacniaki sieci LAN, Wzmacniaki sieci WAN, Topologia sieci LAN, Metodologia dostępu do zasobów sieci LAN, Serwer, Klient....