Politechnika Warszawska - strona 563

Technologia i organizacja przewozów samochodowych - test 18

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Jacek Wasiak
 • Technologia i organizacja przewozów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Technologie procesu przewozowego: Zunifikowana polega na wykorzystywaniu np. kontenerów ISO lub jednostek ładunkowych paletowych Współczynnik warunków pracy w przewozach samochodowych uwzględnia: 1. Przerwy wynikające z braku zadań przewozowych ...

Parkingi - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Parkingi Parking dla 10 samochodów ciężarowych - 10 wyznaczonych miejsc (3,5x16m= 56m2). Parking dla samochodów osobowych - 6 miejsc (3,5x5m= 17,5 m2). Rys. 15. Usytuowanie i wymiary ...

Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:instytucje umożliwiające zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznych, wznowienie postępowania, uwagi, regulacje szczegółowe, forma wznowienia postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji....

DOM PASYWNY-BALKONY

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Balkony W budynkach pasywnych balkony wspierają się na własnej konstrukcji, niepołączonej z konstrukcją ścian domu. Balkony balkon podparty zastrzałami Dom pasywny z balkonem na słupach Dom pasywny z balkonem podpartym zastrzałami ...

Całka krzywoliniowa skierowana - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całka krzywoliniowa skierowana, łuki regularne na płaszczyźnie i w przestrzeni, łuk regularny - definicja, definicja calki krzywoliniowej skierowanej na płaszczyźnie, definicja całk...

Całka oznaczona - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja całki oznaczonej, suma całkowa, normalny ciąg podziałów, średnica podziału, zastosowania, objętość bryły obrotowej, t...

Całka podwójna - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: własności całki, całka podwójna, całka literowana, twierdzenie, całki podwójne po obszarach normalnych, przykłady, definicje....

Całka potrójna - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całka potrójna, twierdzenie, uwagi , przykłady, obszar normalny, całka literowana po obszarze normalnym, obliczenia, wzory, uwagi....

Całka powierzchniowa niezorientowana - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całka powierzchniowa niezorientowana, płat powierzchniowy, pole płata powierzchniowego, twierdzenia, uwagi i obliczenia....

Całki wielokrotne - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcia geometryczne, wnioski, definicje, całka wielokrotna na przedziale domkniętym, własności całki, całka podwójna....